Μάϊος 2010 Φράγμα Φλόκα Πανοραμική Φωτογραφία: Με το mouse στρέφετε την εικόνα. Με τα πλήκτρα Α και Ζ κάνετε zoom in - out Ο χώρος που το νερό του ποταμού συγκεντρώνεται λόγω της διακοπής της ροής του από το φράγμα ονομάζεται  ταμιευτήρας. Αποταμιεύεται νερό δηλαδή για άλλη χρήση. Έτσι ενώ μέχρι τώρα η άρδευση ήταν ή μόνη χρήση του νερού του ποταμού με την κατασκευή του μικρού Υδροηλεκτρικού εργοστασίου το νερό αποκτά μια ακόμη χρήση,  την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο σταθμό του υδροηλεκτρικού φράγματος έχουν εγκατασταθεί δυο ίδιοι υδροστρόβιλοι τύπου KAPLAN και μέγιστης αποδιδόμενης στο δίκτυο  ηλεκτρικής ισχύος 6.594 KW. Παράλληλα υπάρχουν τα αντίστοιχα όργανα ελέγχου και οι απαιτούμενοι μετασχη- ματιστές για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. Η σύνδεση θα γίνεται με τον υποσταθμό της ΔΕΗ στο Κουζούλι  (περιοχή Αγ. Γεώργιος Πύργου) 16 χιλιόμετρα από το εργοστάσιο. © Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων - Μάϊος 2010 Παιδαγωγική ομάδα Κ.Π.Ε. Κρεστένων Ψηφιακή υλοποίηση έκδοσης Αργύρης Θεοδωράκης Αλφειός το φράγμα Δεξαμενή διαχείρισης του νερού Κατασκευή υδροηλεκτρικού εργοστασίου Φερτά υλικά
Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένη κατασκευή υδροηλεκτρικού Υδροστρόβιλοι τύπου KAPLAN και μέγιστης αποδιδόμενης στο δίκτυο ηλεκτρικής ισχύος 6.594 KW