Μάϊος 2010 Φράγμα Φλόκα © Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων - Μάϊος 2010 Παιδαγωγική ομάδα Κ.Π.Ε. Κρεστένων Ψηφιακή υλοποίηση έκδοσης Αργύρης Θεοδωράκης Πανοραμική Φωτογραφία: Με το mouse στρέφετε την εικόνα. Με τα πλήκτρα Α και Ζ κάνετε zoom in - out Ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα δημιουργείται τακτικά (κάθε 5-10 χρόνια) στον ταμιευτήρα. Το ποτάμι κατά  μήκος της διαδρομής του επιδρά στο γήινο ανάγλυφο με δύο διαφορετικούς τρόπους που δρουν ανταγωνιστικά. Με  την αποσάρθρωση και τη διάβρωση καταστρέφει και απομακρύνει υλικά, ενώ με την απόθεση των υλικών αυτών  που μεταφέρει, καλύπτει εκτάσεις. Ανάλογα με την περιοχή του ποταμού υπερισχύει ο ένας παράγοντας του άλλου. Όταν το υδάτινο ρεύμα βρίσκεται σε κατάσταση υπερφόρτωσης, δηλαδή όταν η ποσότητα του υλικού που μεταφέρει είναι μεγαλύτερη από την μεταφορική του ικανότητα, τότε μέρος του φορτίου αποτίθεται. Η απόθεση εξαρτάται κυρίως από την απότομη ελάττωση της ταχύτητας ροής. Στον ταμιευτήρα με τη μείωση της ταχύτητας του νερού  έχουμε έντονη εναπόθεση υλικών που περιορίζουν την αποθηκευτική ικανότητα του ταμιευτήρα σε νερό. Για να  αποκτήσει ξανά τον χαμένο αποθηκευτικό χώρο νερού χρειάζεται να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά. Αλφειός το φράγμα Δεξαμενή διαχείρισης του νερού Κατασκευή υδροηλεκτρικού εργοστασίου Φερτά υλικά