Καλλιεργώ σπόρους, Παράγω προϊόντα, Είμαι υγιής πολίτης - Γυμνάσιο Παραλίας Τυρού Αρκαδίας