Δελτία Τύπου

Υπαίθρια Ζωή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

02 Τετάρτη 2011

Στο πλαίσιο των δράσεών του για την Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων υλοποιεί βιωματικό σεμινάριο επιμόρφωσης ενηλίκων με τίτλο: «Υπαίθρια Ζωή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» από την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011.