Διήμερα

«Προϊόντα της ηλειακής γης»

04 Πέμπτη 2014

Είναι επέκταση του αντίστοιχου μονοήμερου προγράμματος. Εστιάζει τη μία μέρα στο ελαιόλαδο και τις ποικίλες χρήσεις του (τοπική οικονομία, αειφορικές καλλιεργητικές πρακτικές, διατροφή, πολιτισμός, σαπωνοποίηση, κλπ.) και υλοποιείται εργαστήριο παραγωγής παραδοσιακού σαπουνιού από ελαιόλαδο.

«Ολυμπιακές διαδρομές»

04 Πέμπτη 2014

Είναι συνδυασμός των μονοήμερων προγραμμάτων «Αλφειός: πηγή ζωής και ενέργειας» και «Φύση και Άθληση στο Ιερό της Ολυμπίας» με πεδίο υλοποίησης τον ποταμό Αλφειό και την Αρχαία Ολυμπία.

«Νηρόν Ύδωρ: η διαχρονική χρήση του νερού»

04 Πέμπτη 2014

Είναι συνδυασμός των μονοήμερων προγραμμάτων «Φύση και Άθληση στο Ιερό της Ολυμπίας»: και «Καϊάφας: μια λίμνη – χίλιες εικόνες» με πεδία υλοποίησης την Αρχαία Ολυμπία και τα ιαματικά λουτρά Καϊάφα.

«Φύση και Άθληση στο Ιερό της Ολυμπίας»

04 Πέμπτη 2014

Είναι επέκταση του μονοήμερου με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία της ελιάς στην οικολογία και τη λατρεία του χώρου και τη χρήση του λαδιού στην άθληση και την καθημερινή πρακτική (αιθέρια έλαια, λουτρά, σαπωνοποίηση).

Τα Δώρα της Θάλασσας

03 Τετάρτη 2014

Είναι επέκταση του αντίστοιχου μονοήμερου προγράμματος. Συνδυάζει και τα δύο εναλλακτικά πεδία του μονοήμερου δηλαδή και το παράκτιο οικοσύστημα του Καϊάφα και το ακρωτήριο του Κατακόλου εμβαθύνοντας στη θεματική του μονοήμερου.