Κυκλάδες-Περιβάλλον, διατροφή και τραγούδια στον κύκλο του χρόνου - 120ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών