Νηπιαγωγείο Αρχαίας Κορίνθου

Περιβαλλοντικά προγράμματα του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Κορίνθου.

1. Η Ελιά και το προϊόντα της.

2. Τα προϊόντα του τόπου μου - Αμπέλι και Κρασί