Πίνακες εκπαιδευτικών και Πρόγραμμα Σεμιναρίου ΚΠΕ Ποροΐων-ΚΠΕ Κρεστένων, 24-26 Απριλίου 2015

Αίτημα για έγκριση τριήμερου Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Ενηλίκων (εκπαιδευτικών) που συνδιοργανώνουν τα ΚΠΕ Ποροΐων και Κρεστένων, στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας” που συντονίζει το ΚΠΕ Κρεστένων από 24 έως 26 Απριλίου 2015 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Πορόΐων Σερρών.

Αριθ. Πρωτ.: 32/31-03-2015