Πρόσκληση για συμμετοχή σε σεμινάριο Δικτύου 15-17 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση για συμμετοχή σε τριήμερο Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ενηλίκων (εκπαιδευτικών) του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» που συντονίζει το ΚΠΕ Κρεστένων.

Το Κ.Π.Ε. Κρεστένων, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του για το έτος 2015-2016 – και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των δράσεων του δικτύου «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» που συντονίζει – και του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δικτύου, για εκπαιδευτικούς των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κρεστένων από Παρασκευή 15 έως και Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016 και θα έχει ως τίτλο:

«Αειφορικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης.

Αναζητώντας τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα και την επάρκεια.»

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν Προγράμματα Π.Ε., με θέματα σχετικά με την παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών στην κατεύθυνση της αειφορίας.

Ενδεικτικά το σεμινάριο στοχεύει: α) στη διασύνδεση της βιοποικιλότητας των γενετικών και εδαφικών πόρων με τη αειφορική και περιβαλλοντικά φιλική γεωργία (με έμφαση στην τοπικότητα, την εποχικότητα, τη μοναδικότητα, την ανάδειξη του δεσμού του προϊόντος με το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον), β) στη διασύνδεση των προτύπων γεωργικής παραγωγής και κατανάλωσης με την διατροφική ασφάλεια και επάρκεια (με έμφαση στις πρακτικές παραγωγής και κατανάλωσης όπως η αστική γεωργία, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, το δίκαιο εμπόριο κλπ), γ) στην εξοικείωση με δεξιότητες παραγωγής και κατανάλωσης διατροφικών αγαθών στο επίπεδο της οικιακής οικονομίας και της μικροκοινωνίας δ) στην αξιοποίηση βιωματικών μεθόδων υλοποίησης Προγραμμάτων Π.Ε., ε) στη διάχυση καλών διδακτικών πρακτικών με την παρουσίαση παραδειγμάτων από εκπροσώπους φορέων - μελών του Δικτύου.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

Α1) Κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, που τα σχολεία τους είναι ήδη ενταγμένα στο Δίκτυο και υλοποιούν ομοθεματικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα (1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο).

Α2) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο και υλοποιούν κατά το τρέχον σχολικό έτος περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές του δικτύου (βλ. http://kpekrestenon.gr/el/idrysi-kai-leitoyrgia-ethnikoy-thematikoy-diktyoy-pe-ta-topika-proionta-se-mia-koinonia-aeiforias ), αποστέλλοντας στο ΚΠΕ Κρεστένων Αίτηση Συμμετοχής Εκπ/κών στο Δίκτυο 2015-2016 (βλ. http://kpekrestenon.gr/el/prosklisi-gia-symmetohi-sholeion-ypeythynon-sto-diktyo-kpe-krestenon-2015-2016 ), ενημερώνοντας παράλληλα και τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Π.Ε. της Διεύθυνσής τους (1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο).

Β) Σε Yπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, που συμμετέχουν ως εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων ή έχουν σχολεία της Διεύθυνσής τους ενταγμένα στο Δίκτυο.

Γ) Σε εκπαιδευτικούς - Mέλη των συνεργαζόμενων ΚΠΕ, που υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και συμμετέχουν ήδη στο Δίκτυο.

Δ) Στα Mέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Ε) Στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου.

Το Κ.Π.Ε. Κρεστένων θα καλύψει από το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου του και σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό διαχείρισης, στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»:

          -Τις δαπάνες διαμονής των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής καθώς και των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου (πλην μελών των Π.Ο. ΚΠΕ).

          -Τα έξοδα διαμονής των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και Υπευθύνων ΠΕ και σχολικών δραστηριοτήτων.

          - Τα έξοδα διατροφής όλων των συμμετεχόντων.

          -Τα έξοδα μετακίνησης προς και από τα πεδία με τουριστικά λεωφορεία για τη μεταφορά των συμμετεχόντων στην εργασία πεδίου.

Οι δαπάνες για τη διαμονή και μετακίνηση των μελών των συνεργαζόμενων ΚΠΕ, που συμμετέχουν ως μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ή της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου ή ως εισηγητές και συντονιστές εργαστηρίων ή ως εκπρόσωποι του Δικτύου, θα βαρύνουν τα τεχνικά δελτία ή τις διαχειριστικές επιτροπές των οικείων Κ.Π.Ε.

Το ΚΠΕ Κρεστένων δε θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών.

Παρακαλούνται:

1) Οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο τριήμερο Σεμινάριο του Δικτύου, να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευτικού και να την αποστείλουν στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεών τους, μέχρι την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015.

2) Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου:

Εφόσον ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το τριήμερο σεμινάριο του Δικτύου και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, να αποστείλουν ηλεκτρονικά τη δική τους Αίτηση Συμμετοχής Υπευθύνου Σχ.Δραστ/ΠΕ  μέχρι την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 στο Κ.Π.Ε. Κρεστένων.

Να αποστείλουν ηλεκτρονικά πίνακα με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, σχολική μονάδα, τηλέφωνο) τακτικών και αναπληρωματικών εκπαιδευτικών, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο σεμινάριο καθώς και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών στο Κ.Π.Ε. Κρεστένων μέχρι Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015.

3) 0ι εκπαιδευτικοί-Mέλη Π.Ο. των Κ.Π.Ε. από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο τριήμερο Σεμινάριο του Δικτύου να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής Μελών ΚΠΕ και να την αποστείλουν μέχρι τις Τρίτη 15 Δεκεμβρίου στο Κ.Π.Ε. Κρεστένων.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Όσοι εκπαιδευτικοί – μέλη του Δικτύου- επιθυμούν να παρουσιάσουν συνοπτικά το ομοθεματικό του Δικτύου Πρόγραμμα ΠΕ ή δράσεις του φορέα που εκπροσωπούν, παρακαλούνται επίσης να συμπληρώσουν την αντίστοιχη θέση στην Αίτηση Σεμιναρίου. Αν ο χρόνος του σεμιναρίου δεν επαρκεί για όλες τις παρουσιάσεις, θα γίνει επιλογή από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Κρεστένων.

Οι επιτροπές του Δικτύου είναι οι εξής: (βλέπε παραπάνω στον συνημμένο Πίνακα)

Το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου και οι τελικοί Πίνακες των Συμμετεχόντων (Τακτικών και Αναπληρωματικών) θα αναρτηθούν έως την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Κρεστένων (βλ. www.kpekrestenon.gr ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤ./Π.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ