ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΠΟΡΟΪΩΝ & ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 24-26 Απριλίου 2015

Πρόσκληση για συμμετοχή σε τριήμερο Σεμινάριο Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που συνδιοργανώνουν τα ΚΠΕ Ποροΐων και Κρεστένων, στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας», που συντονίζει το ΚΠΕ Κρεστένων.

Μαζί με την Πρόσκληση επισυνάπτεται έντυπο Αίτησης Σεμιναρίου για όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σεμινάριο και είναι ή επιθυμούν να γίνουν μέλη Δικτύου. Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των οικείων Διευθύνσεων, μέχρι τις 13 Μαρτίου 2015.