Πρόσκληση σε τριήμερο Σεμινάριο Δικτύου 15-17 Απριλίου 2016

Θέμα : «Πρόσκληση για συμμετοχή σε τριήμερο Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ενηλίκων (εκπαιδευτικών) του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας», που συντονίζει το ΚΠΕ Κρεστένων

Το ΚΠΕ Παρανεστίου σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Κρεστένων, και το ΚΠΕ Ποροΐων στο πλαίσιο των δράσεων του δικτύου του ΚΠΕ Κρεστένων «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» ,θα υλοποιήσουν σεμινάριο στο ΚΠΕ Παρανεστίου Δράμας με τίτλο: «Σκέφτομαι τοπικά , καταναλώνω αειφορικά»

Το σεμινάριο θα είναι διάρκειας 3 ημερών, από την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 και ώρα 17:00, μέχρι την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 και ώρα 14:30 και θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης από τις Εκπαιδευτικές Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων, με θέμα την παραγωγή και κατανάλωση τοπικών προϊόντων με γνώμονα το περιβάλλον και την αειφορία 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 70 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των παραπάνω Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς που τα σχολεία τους είναι ήδη ενταγμένα στο Δίκτυο και υλοποιούν ομοθεματικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα, καθώς και σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να επιμορφωθούν σχετικά με την υλοποίηση ομοθεματικών προγραμμάτων και την πιθανή ένταξή τους στο Δίκτυο.

Για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς το ΚΠΕ Παρανεστίου το ΚΠΕ Κρεστένων και το ΚΠΕ Ποροΐων θα καλύψουν από τα Τεχνικά τους Δελτία τα εξής :
- τη διαμονή στον οικισμό φιλοξενίας του ΚΠΕ
- τα έξοδα για τρία γεύματα 
- την μετακίνηση στα πεδία
- τα υλικά των εργαστηρίων
- τα υλικά των μπουφέδων

Η διαμονή θα γίνει στον ξενώνα του ΚΠΕ Παρανεστίου στην περιοχή Μεσοχωρίου σε σπίτια των τριών δωματίων, με δύο κλίνες ανά δωμάτιο, κοινή τουαλέτα και κοινή κουζίνα. 
Τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών θα επιβαρύνουν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και όχι το ΚΠΕ Παρανεστίου ή το ΚΠΕ Κρεστένων ή το ΚΠΕ Ποροΐων ή την υπηρεσία τους.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να στείλουν Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευτικού στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεών τους, μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου . Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παρακαλούνται να αποστείλουν μέχρι την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016, την κατάσταση με τα ονόματα όλων των εκπαιδευτικών, στο ΚΠΕ Παρανεστίου, με διαβιβαστικό από το Διευθυντή Εκπαίδευσης της βαθμίδας όπου ανήκουν.

Παρακαλούνται επίσης οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Π.Ε, μαζί με την κατάσταση να αποστείλουν και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών με Fax ή email.( Fax: 2524021011 & e-mail: kpe-paran@sch.gr)

Σε όσους παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

 

Ως ημέρες μετακίνησης υπολογίζονται τρεις.

 

Το σεμινάριο θα είναι στο μεγαλύτερο μέρος του βιωματικό και πολλές από τις δράσεις θα γίνουν σε υπαίθριους χώρους.