Συμμετοχές

Περιβαλλοντικές ομάδες σχολείων που υλοποιούν ομοθεματικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έχουν ένταχθεί στο Δίκτυο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο όπου θα βρείτε τα έντυπα συμμετοχής στο Δίκτυο για το σχ. έτος 2015-2016.

Πρόσκληση για συμμετοχή Σχολείων και Υπευθύνων στο Δίκτυο ΚΠΕ Κρεστένων 2015-2016