Συμμετοχές

Περιβαλλοντικές ομάδες σχολείων που υλοποιούν ομοθεματικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έχουν ένταχθεί στο Δίκτυο την αναφερόμενη σχολική χρονιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την Αιτηση ένταξης στο Δίκτυο για τη σχολική χρονιά 2018-2019

- Αίτηση εκπαιδευτικών

- Αίτηση Υπευθύνων