banner-slide-01.jpg
banner-slide-06.jpg
banner-slide-07.jpg
banner-slide-04.jpg

«Τοπικότητα και αειφορία: το παράδειγμα των αρωματικών φυτών και βοτάνων»

2-4 Φεβ 2018

Welcome to the Environmental Education Centre of Krestena

 

The EEC (Environmental Education Centre) of Krestena lies in the town of Krestena, 10 km from ancient Olympia in Ileia Prefecture. It is housed in the Student Housing Building of Krestena.

The Centre prepares, plans and implements one-day and multi-day environmental programs for students of primary and secondary education. Moreover It organizes seminars for adults, mostly teachers of different specialities as well as actions which aim at raising awareness of the public on environmental issues and sustainability.

Additionally, the Centre implements international actions and cooperations with educational organisations abroad and other groups on the basis of Life-Long Learning Education.

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Καϊάφας: Μια λίμνη-χίλιες εικόνες

ΑΛΦΕΙΟΣ Ένα ταξίδι στο χώρο και το χρόνο