Οι αμμοθίνες ή θίνες είναι μικροί λόφοι από άμμο που βρίσκονται  σε παράκτιες περιοχές. Αποτελούν σημαντικό οικότοπο στη μεταβατική ζώνη θάλασσας και ξηράς. Oι ακτές της Mεσογείου είναι πλούσιες σε αμμοθίνες. H Eλλάδα όμως, αν και είναι η κατ' εξοχήν χώρα των ακτών, δεν έχει πάρα πολλές. Οι θίνες του Καϊάφα σχηματίζουν 2 παράλληλες ζώνες. Η πρώτη βρίσκεται με το μέτωπο προς τη θάλασσα. Εδώ απαντούν: οι φυτοκοινωνίες Agropyretum mediterraneum και Ammophila arenaria, το Pancratium maritimun (Κρίνος της θάλασσας). Πιο πίσω, απομακρύνοντας από την παραλία, είναι η δεύτερη ζώνη με τις σταθερές ελληνικές θίνες Euphorbia terracina και Silene nicaensis.   © Κ.Π.Ε.ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ - ΤΗΛ: 26250 22305 - ΦΑΞ: 26250 22393 - kpe.krestenon@gmail.com -  http://kpekrestenon.info Ψηφιακή υλοποίηση ARGIRIS THEODORAKIS - 2009 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΪΑΦΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ - ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Αμμοθίνες  Στρειδοφάγος | Θαλασσοσφυριχτής | Ποταμοσφυριχτής Γλαρόνια | Γλάροι | Κουρούνες  Βούρλα | Αγριοβιολέτα | Φλώμος | Θαλάσσιος Kρίνος  Αρχική  | Το ταξίδι   | Μύθοι και Ιστορια   |  Η λίμνη Καϊάφα |  Γεράνιος Αύλακας | Σπήλαιο Ανιγρίδων Νυμφών   Ιαματικά Λουτρά   | Οχθες  |  Νησάκι Αγ. Αικατερίνης  | Αθλητικές Εγκαταστάσεις  | Παράκτιο Δάσος Στροφυλιάς  Ακτή με Αμμοθίνες  |   Κ.Π.Ε.  Κρεστένων