Η λίμνη είναι υδροβιότοπος που φιλοξενεί ψάρια, χέλια, φίδια, χελώνες. Είναι επίσης γνωστή για την ορνιθοπανίδα της. Συνολικά έχουν παρατηρηθεί 160 είδη πουλιών. Ανάμεσά τους υπάρχουν σπάνια και απειλούμενα είδη, όπως πετρίτες (Falco peregrinus), μαυροβουτηχτάρια (Podiceps nigricollis), κιστικόλια (Cisticola juncidis) κ.α. Κατά τη διάρκεια μάλιστα του χειμώνα η λίμνη αποτελεί σημαντικό σταθμό μετανάστευσης πουλιών. Η περιοχή του Καϊάφα έχει ενταχθεί στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000. Προστατεύεται από τη Συνθήκη Ramsar, Corine - βιότοποι Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της αξιοσημείωτης ορνιθοπανίδας, έχει οριστεί ως μια Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας. Είναι ορισμένη ως Καταφύγιο Θηραμάτων. Εχει χαρακτηριστεί Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Είναι χαρακτηρισμένος Αρχαιολογικός Χώρος.   © Κ.Π.Ε.ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ - ΤΗΛ: 26250 22305 - ΦΑΞ: 26250 22393 - kpe.krestenon@gmail.com -  http://kpekrestenon.info Ψηφιακή υλοποίηση ARGIRIS THEODORAKIS - 2009 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΪΑΦΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ - ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Ορνιθοπανίδα: Πετρίτες | Κιστικόλια | Μαυροβουτηχτάρια | Φερεντίνια Φαλαρίδες | Νερόκοτες | Κύκνοι | Πάπιες | Ερωδιοί Σπονδυλωτά - ασπόνδυλα: Ποταμοχελώνα | Ονυχοχελώνα | Nερόφιδο | Κρικοποντικός  Λιμνοβάτραχος Δυτικής Ελλάδας | Caretta – Caretta Αρχική  | Το ταξίδι   | Μύθοι και Ιστορια   |  Η λίμνη Καϊάφα |  Γεράνιος Αύλακας | Σπήλαιο Ανιγρίδων Νυμφών   Ιαματικά Λουτρά   | Οχθες  |  Νησάκι Αγ. Αικατερίνης  | Αθλητικές Εγκαταστάσεις  | Παράκτιο Δάσος Στροφυλιάς  Ακτή με Αμμοθίνες  |   Κ.Π.Ε.  Κρεστένων