Το Κ.Π.Ε. Κρεστένων, έχει την τύχη να βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο που επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε διαφορετικά οικοσυστήματα όπως: στον ποταμό Αλφειό, στο φράγμα Φλόκα, στο δασικό οικοσύστημα, στη λίμνη Καϊάφα κ.λ.π. Από τα παραπάνω οικοσυστήματα, το πιο σύνθετο και πολύπλοκο είναι το «πεδίο έρευνας», περιοχή Καϊάφα, γιατί περιέχει σπήλαια, πηγές, λίμνη, νησί, βουνό, παραθαλάσσιο δάσος, αμμοθίνες, αιγιαλό και είναι προστατευόμενη περιοχή από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NATURA 2000. Με τη χρήση εξελιγμένων τεχνικών φωτογραφίας, παιδαγωγικών και πληροφορικής, το Κ.Π.Ε. Κρεστένων υλοποίησε αυτό το εικονικό διαδραστικό ταξίδι στην ευρύτερη περιοχή του Καϊάφα. Ο σκοπός, αυτού του μαγικού ταξιδιού, είναι να μας μάθει πως μέσα από τη διαρκή αναζήτηση και καταγραφή, το ίδιο το ταξίδι γίνεται πολλές φορές πιο σημαντικό από το «λιμάνι» του προορισμού που θα μπορούσε να είναι μια στεγνή οικολογική γνώση. Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε. Κρεστένων σας εύχεται καλό ταξίδι.  Αύγουστος 2009
Έρευνα πεδίου στη λίμνη Καϊάφα, από το αντίστοιχο πρόγραμμα του Κ.Π.Ε. Κρεστένων. © Κ.Π.Ε.ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ - ΤΗΛ: 26250 22305 - ΦΑΞ: 26250 22393 - kpe.krestenon@gmail.com -  http://kpekrestenon.info Ψηφιακή υλοποίηση ARGIRIS THEODORAKIS - 2009 Στη λίμνη και γύρω από αυτή το τοπίο αλλάζει συνεχώς. Μια μεγάλη ποικιλία επιμέρους βιοτόπων συνθέτουν ένα πλούσιο μωσαϊκό. Αρχική  | Το ταξίδι   | Μύθοι και Ιστορια   |  Η λίμνη Καϊάφα |  Γεράνιος Αύλακας | Σπήλαιο Ανιγρίδων Νυμφών   Ιαματικά Λουτρά   | Οχθες  |  Νησάκι Αγ. Αικατερίνης  | Αθλητικές Εγκαταστάσεις  | Παράκτιο Δάσος Στροφυλιάς  Ακτή με Αμμοθίνες  |   Κ.Π.Ε.  Κρεστένων