Πανοραμική Φωτογραφία: Με το mouse στρέφετε την εικόνα. Με τα πλήκτρα Α και Ζ κάνετε zoom in - out Μάϊος 2010 Γέφυρες Το 1961 ολοκληρώθηκε η αμαξιτή γέφυρα στο ύψος του Επιταλίου. Η γέφυρα σχεδιάστηκε από τον πρωτοπόρο  καθηγητή του Ε.Μ.Π. Θ.Π. Τάσιο. Αποτελείται από 10 ανοίγματα x 40μ. και ολικό μήκος 400μ. Είναι συνδυασμός  οδογέφυρας & υδατογέφυρας. Η θεμελίωση έγινε επί πασσάλων Φ150cm, βάθος 30m και με τσιμεντενέσεις σταθε- ροποίησης της κοίτης. © Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων - Μάϊος 2010 Παιδαγωγική ομάδα Κ.Π.Ε. Κρεστένων Ψηφιακή υλοποίηση έκδοσης Αργύρης Θεοδωράκης Οι γέφυρες στην Καρύταινα - Το γεφύρι του Κούκου Η γέφυρα του Σέκουλα - Η γέφυρα στην Τρυπητή Η σιδηροδρομική γέφυρα - Η γέφυρα στο Επιτάλιο Η γέφυρα στο φραγμα Φλοκα
Προβολή της γέφυρας στο χάρτη