Μάϊος 2010 Γέφυρες Οι γέφυρες στα ποτάμια πάντα εντυπωσίαζαν και θα εντυπωσιάζουν. Διαχρονικά εξυπηρετούσαν την ανάγκη μετακίνησης του ανθρώπου, αλλά και ταυτόχρονα αποτελούσαν και αποτε-  λούν ένα από τα κορυφαία δείγματα αρχιτεκτονικής. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα σωρό μύθοι και δοξασίες συνδέονται με τις γέφυρες. Πέρασαν πολλοί αιώνες ώστε από τους κορμούς των δένδρων και τα ξύλα, να φτάσουμε στις πέτρες, στον χάλυβα  και τέλος στις γέφυρες από σκυρόδεμα. Η παλαιότερη γέφυρα σύμφωνα με τις αναφορές, είναι η γέφυρα στην Καρύταινα που είναι βυζαντινή  του 15ου αιώνα περίπου (από τις ελάχιστες που έχουν απομείνει στη χώρα μας). Έχει μήκος 50μ.  Αποτελείται από 5 τόξα με διαφορετικού μήκους ανοίγματα. Σήμερα σώζονται μόνο 3 τόξα και το κομμάτι της  γέφυρας που έχει καταρρεύσει έχει αντικατασταθεί από ελαφριά ξύλινη γέφυρα. Στη δυτική πλευρά της υπάρχει μικροσκοπικός ναΐσκος που απεικονίζεται στο χαρτονόμισμα των 5.000 δρχ. Πάνω από τη γέφυρα αυτή τη δεκαετία του 50 έγινε σύγχρονη γέφυρα από σκυρόδεμα. Οι γέφυρες στον ποταμό Αλφειό αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του. Πανοραμική Φωτογραφία: Με το mouse στρέφετε την εικόνα. Με τα πλήκτρα Α και Ζ κάνετε zoom in - out © Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων - Μάϊος 2010 Παιδαγωγική ομάδα Κ.Π.Ε. Κρεστένων Ψηφιακή υλοποίηση έκδοσης Αργύρης Θεοδωράκης Οι γέφυρες στην Καρύταινα - Το γεφύρι του Κούκου Η γέφυρα του Σέκουλα - Η γέφυρα στην Τρυπητή Η σιδηροδρομική γέφυρα - Η γέφυρα στο Επιτάλιο Η γέφυρα στο φραγμα Φλοκα
Προβολή της γέφυρας στο χάρτη