ΑΛΦΕΙΟΣ Ένα ταξίδι στο χώρο και το χρόνο

ΦΡΑΓΜΑ ΑΛΦΕΙΟΥ

Παιδαγωγικό υλικό που αφορά στο πρόγραμμα Π.Ε. "ΑΛΦΕΙΟΣ Ένα ταξίδι στο χώρο και το χρόνο". Υπάρχουν πολλά στοιχεία για την περιοχή καθώς και πανοραμικές φωτογραφίες.

Επιλέξετε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την παρουσίαση.

ΑΛΦΕΙΟΣ Ένα ταξίδι στο χώρο και το χρόνο