Ενημερωτικό Δελτίο και Φωτό για Τριήμερο Σεμινάριο Δικτύου, 15-17 Ιανουαρίου 2016

Φύτευση αρωματικών φυτών

 

Τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου υλοποιήθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων από την Παρασκευή 15 έως την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του για το έτος 2015-2016 και της υλοποίησης του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους.

Το σεμινάριο είχε τίτλο «Αειφορικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης. Αναζητώντας τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα και την επάρκεια.» και διοργανώθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» που συντονίζει το ΚΠΕ Κρεστένων. Σκοπός του ήταν η παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν Προγράμματα Π.Ε. με θέματα σχετικά με την παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών στην κατεύθυνση της αειφορίας και είναι ενταγμένοι ή πρόκειται να ενταχθούν στο Δίκτυο.

Συγκεκριμένα οι στόχοι του ήταν: α) η διασύνδεση της βιοποικιλότητας των γενετικών και εδαφικών πόρων με τη αειφορική και περιβαλλοντικά φιλική γεωργία (με έμφαση στην τοπικότητα, την εποχικότητα, τη μοναδικότητα, την ανάδειξη του δεσμού του προϊόντος με το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον) β) η διασύνδεση των προτύπων γεωργικής παραγωγής και κατανάλωσης με τη διατροφική ασφάλεια και επάρκεια (με έμφαση στις πρακτικές παραγωγής και κατανάλωσης όπως η αστική γεωργία, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, το δίκαιο εμπόριο κλπ) γ) η εξοικείωση με δεξιότητες παραγωγής και κατανάλωσης διατροφικών αγαθών στο επίπεδο της οικιακής οικονομίας και της μικροκοινωνίας δ) η αξιοποίηση βιωματικών μεθόδων υλοποίησης Προγραμμάτων Π.Ε. ε) η διάχυση καλών διδακτικών πρακτικών με την παρουσίαση παραδειγμάτων από εκπροσώπους φορέων - μελών του Δικτύου.

Στην έναρξη, την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Πέτρος Γαβράς παρουσίασε το ΚΠΕ και τις δράσεις του με έμφαση στο Δίκτυο και τη στοχοθεσία του συγκεκριμένου σεμιναρίου. Η Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του ΚΠΕ, Αγγελική Τσούρα, ακολούθως αναζήτησε το ρόλο των αξιών παραγωγής και κατανάλωσης στην εκπαίδευση για την αειφορία. Στη συνέχεια η κα Αγλαΐα Λιόπα – Τσακαλίδη – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Αμαλιάδας – αναφέρθηκε στα μοντέλα γεωργικής παραγωγής με έμφαση στην αειφορική γεωργία, τα χαρακτηριστικά και τις μορφές της. Ιδιαίτερα επέμεινε στο σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής με εθνικά πρότυπα, τις διαδικασίες και προϋποθέσεις πιστοποίησης, τα οφέλη για τον παραγωγό, το περιβάλλον και τον καταναλωτή, την εκπαίδευση των παραγωγών, την ιχνηλασιμότητα. Οι εισηγήσεις της πρώτης μέρας ολοκληρώθηκαν με τον κ. Παντελή Μπαρούχα – Επίκουρο  Καθηγητή Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Αμαλιάδας επίσης – που αναφέρθηκε  στη σημασία του εδάφους στην αειφορική παραγωγή. Ενδεικτικά, ανέλυσε τις εδαφικές διεργασίες και λειτουργίες, τις αιτίες υποβάθμισης του εδάφους, την αειφορική διαχείρισή του, την κατάσταση των εδαφών σήμερα καθώς και 5 άξονες δράσης για την προστασία τους. Με το πέρας των εισηγήσεων οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε δραστηριότητες και παιχνίδια γνωριμίας, επικοινωνίας και συγκρότησης ομάδας με τον παιδαγωγό - εμψυχωτή θεατρικού παιχνιδιού κ. Ηλία Πίτσικα.

Το Σάββατο το πρωί υλοποιήθηκε μελέτη πεδίου με θέμα «Η βιοποικιλότητα στην τοπική παραγωγή» στο Οινοποιείο του Κτήματος Μπριντζίκη. Οι εκπαιδευτικοί χωρισμένοι σε θεματικές ομάδες, ενημερώθηκαν από τον ιδιοκτήτη του Κτήματος κ. Διονύσιο Μπριντζίκη και κατέγραψαν τα χαρακτηριστικά, τις αρχές και τις μεθόδους παραγωγής. Επέμειναν στην βιολογική καλλιέργεια των ιδιόκτητων αμπελώνων καθώς και στις τοπικές ποικιλίες με τις οποίες έγιναν οι φυτεύσεις και οι αναμπελώσεις. Κατέγραψαν επίσης την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας και των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην κατεύθυνση της οικολογικής και φιλικής προς το περιβάλλον λειτουργίας του οινοποιείου ώστε να παράγονται βιολογικοί οίνοι με, κατά το δυνατόν, μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα παρουσίασε στην ολομέλεια τις καταγραφές της και τα συμπεράσματά της από τη μελέτη πεδίου.

Το απόγευμα ήταν αφιερωμένο σε θεματικά βιωματικά εργαστήρια που υλοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα ασχολήθηκε με την καλλιέργεια αρωματικών φυτών σε αστικό χώρο, ενδεικτικά σε μπαλκόνι ή σχολική αυλή, με συντονιστή τον κ. Παναγιώτη Παρασκευόπουλο  Γεωπόνο, MSc, Μελετητή. Η δεύτερη ομάδα – με συντονίστριες τις κκ Μαρία Σπαρτινού και Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Κυκλάδων και Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής αντίστοιχα – ασχολήθηκε με τα μεθοδολογικά εργαλεία και τις διδακτικές τεχνικές για την προσέγγιση της αειφορικής παραγωγής τοπικών προϊόντων. Η τρίτη ομάδα, τέλος, ασχολήθηκε με την αειφορική μεσογειακή διατροφή στην κατεύθυνση της υποστήριξης της βιοποικιλότητας και της τοπικής παραγωγής. Συντονίστρια του τρίτου εργαστηρίου ήταν η κ. Περσεφόνη Τσιμάκη, Νηπιαγωγός και Μέλος ΣΠΕ της ΕΛΛΕΤ.

Την Κυριακή το πρωί οι επιμορφούμενοι παρακολούθησαν σε ολομέλεια εισηγήσεις μελών του Δικτύου. Αρχικά η Αναστασία Κωνσταντοπούλου, Νηπιαγωγός και Μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Κρεστένων ανέπτυξε το θέμα: «Καλλιεργώντας διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής/μάθησης ως διδακτικό μοντέλο εκπαιδευτικής αειφορίας. Τα Μέλη της ΠΟ του ΚΠΕ Μολάων στη συνέχεια, Νικόλαος Παπαδάκης και Νεκτάριος Μαστορόπουλος, αναφέρθηκαν στην τροφή ως περιβαλλοντική, πολιτισμική και οικονομική αξία εστιάζοντας στο «θησαυρό» της νοτιανατολικής Λακωνίας, την ελιά. Ακολούθως η συνεδρία ήταν αφιερωμένη σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν από περιβαλλοντικές ομάδες σχολείων του Δικτύου. Συγκεκριμένα: ο Ιωάννης Σβώλης του 4ου Γυμν. Λαμίας της ΔΔΕ Φθιώτιδας παρουσίασε το πρόγραμμα «"ΕΔΑΦΟΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ". Ψηφιακές δημιουργίες: "Η αξία του ζωντανού εδάφους", "Η Περιβαλλοντική Ομάδα του 4ου Γυμνασίου Λαμίας εφαρμόζει τη μέθοδο Fukuoka"» -     η Μαρία Κουσκουρή του Γυμν. Γαλαξιδίου της ΔΔΕ Φωκίδας «Τα βότανα του τόπου μας – Το φαρμακείο της φύσης» -  η Μαρία Παπαδέλη του Γ/σιου Καστριτσίου  της ΔΔΕ Αχαΐας «Το μέλι της μέλισσας, μέλι μας» -  η Αριστέα Ξηροκώστα του Δημ. Σχ. Παντάνασσας της ΔΠΕ Αιτωλοακαρνανίας «Το μαλλί και η τέχνη της υφαντικής» - οι Δημήτρης Οικονόμου και Θεοδώρα Σκρέκα του 5ο Δημ. Σχ. Πύργου της ΔΠΕ Ηλείας «Καλλιεργώ τον σχολικό μας κήπο με παραδοσιακούς ντόπιους σπόρους – τρέφομαι υγιεινά με τοπικά προϊόντα» -  η Μελπομένη Παπουτσή του Νηπ. Αλφειούσας της ΔΠΕ Ηλείας «Τρέφομαι σωστά και υγιεινά, με προϊόντα τοπικά» - η Κυριακή – Μαρία Καραγγελή του Δημ. Σχ. Γιαννιτσοχωρίου της ΔΠΕ Ηλείας «Σε μια ρώγα από σταφύλι» - η Νίτσα Γιαβή του Νηπ. Μακρισίων της ΔΠΕ Ηλείας «Ελίτσα δεν πετώ, λάδι να έχω εγώ καλό», και η Ευφροσύνη Αγγελοπούλου του 61ο Νηπ. Πατρών της ΔΠΕ Αχαΐας «Να μη λείπει το βύσσινο»

Ο Υπεύθυνος και η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Κρεστένων ευχαριστούν θερμά όλους τους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους, τη θετική τους διάθεση, τη συνέπειά τους και την αστείρευτη δημιουργικότητά τους σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου. Επίσης τους εισηγητές και συντονιστές εργαστηρίων, για την άψογη και δημιουργική συνεργασία τους στην προετοιμασία, τη διοργάνωση και την υλοποίηση του σεμιναρίου.