Εθνικό Δίκτυο "Ελιά"

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΕΛΙΑ"

Τα συνημμένα έγγραφα αφορούν εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί από το ΚΠΕ Κρεστένων για το Εθνικό Δίκτυο "Ελιά" του ΚΠΕ Καλαμάτας.