Δίκτυα - Τοπικά προΙόντα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 2018-2019

13 Πέμπτη 2018

Πρόσκληση για τη συμμετοχή περιβαλλοντικών ομάδων σχολείων και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» με φορέα – ιδρυτή το ΚΠΕ Κρεστένων.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ανανέωση λειτουργίας Δικτύου "Τα Τοπικά Προϊόντα σε μια Κοινωνία Αειφορίας"

10 Πέμπτη 2016

Ανανέωση λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» που συντονίζει το ΚΠΕ Κρεστένων για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018

Δράσεις Δικτύου

10 Δευτέρα 2014

Ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους για να βρείτε το σχετικό περιεχόμενο

1ο Σεμινάριο Δικτύου , 25-27 Ιουνίου 2013 

Εκπαιδευτικό Υλικό Δικτύου

15 Δευτέρα 2014

Εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται από τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας και Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου για την ανατροφοδότηση του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών-μελών του Δικτύου.

Μπορείτε να επιλέξετε από τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε το σχετικό υλικό.

 

Υλικό από Σχολεία

14 Κυριακή 2014

Υλικό που έχει παραχθεί από, ενταγμένες στο δίκτυο, περιβαλλοντικές ομάδες σχολείων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων τους.

Συμμετοχές

13 Σάββατο 2014

Περιβαλλοντικές ομάδες σχολείων που υλοποιούν ομοθεματικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έχουν ένταχθεί στο Δίκτυο την αναφερόμενη σχολική χρονιά.

Ίδρυση και λειτουργία Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. "Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας"

09 Σάββατο 2013

Το νέο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο: «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» και συντονιστικό φορέα  το ΚΠΕ Κρεστένων, ιδρύθηκε μετά από απόφαση της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α (αρ. 13901/Γ7/01-02-2013).