Σεμινάρια δικτύου

Πρόγραμμα τριήμερου σεμιναρίου Δικτύου, 15-17 Ιανουαρίου 2016

08 Παρασκευή 2016

«Αειφορικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης.

Αναζητώντας τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα και την επάρκεια.»

Πίνακες συμμετεχόντων στο σεμινάριο Δικτύου 15-17 Ιανουαρίου 2016

18 Παρασκευή 2015

Στο παραπάνω συνημμένο έγγραφο μπορείτε να βρείτε Πίνακες με τα ονόματα Εκπαιδευτικών Τακτικών-Αναπληρωματικών, Μελών ΚΠΕ και Υπευθύνων Π.Ε./ Σχολ.Δραστηριοτήτων που συμμετέχουν στο τριήμερο σεμινάριο Δικτύου 15-17 Ιανουαρίου 2016.

Πρόσκληση για συμμετοχή σε σεμινάριο Δικτύου 15-17 Ιανουαρίου 2016

03 Πέμπτη 2015

Πρόσκληση για συμμετοχή σε τριήμερο Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ενηλίκων (εκπαιδευτικών) του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» που συντονίζει το ΚΠΕ Κρεστένων.