Παιδαγωγική Ομάδα

2022-2023

Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος

Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη

Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

2021-2022

Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος

Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη

Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

2020-2021

Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος

Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη

Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

2019-2020

Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος

Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη

Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

2018-2019

Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος

Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη

Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

2017-2018

Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος

Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη

Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

2016-2017

Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος

Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη

Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

2015-2016

Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος

Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη

Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

Αναστασίου Μάτα κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

Κωνσταντοπούλου Αναστασία κλ. ΠΕ60, Μέλος Π.Ο.

2014-2015

Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος

Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη

Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

Αναστασίου Μάτα κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

Μητροπούλου Μαρία, κλ. ΠΕ70, Μέλος Π.Ο.

2013-2014

Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος

Τσούρα Αγγελική,, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη

Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

Μποϊντά Σταυρούλα κλ. ΠΕ70, αναπλ/τρια με διάθεση

2012-2013

Γαβράς Πέτρος ΠΕ70, Υπεύθυνος

Τσούρα Αγγελική ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη

Γιαννίρης Κώστας ΠΕ04, μέλος Π.Ο.

Νταλταγιάννη Παναγιώτα ΠΕ02, μέλος Π.Ο.

Σχοινά Μαρία ΠΕ06, μέλος Π.Ο. 

2011-2012

Γεωργόπουλος Αυγερινός ΠΕ70, Υπεύθυνος

Τσούρα Αγγελική ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη

Γιαννίρης Κώστας ΠΕ04, μέλος Π.Ο.

Νταλταγιάννη Παναγιώτα ΠΕ02, μέλος Π.Ο.

Σχοινά Μαρία ΠΕ06,μέλος Π.Ο.

2010-2011

Σταθόπουλος Παναγιώτης ΠΕ70, Υπεύθυνος

Τσούρα Αγγελική ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη

Αγγελακόπουλος Γιώργος ΠΕ70, μέλος Π.Ο.  (+ 12-11-2010)

Nταρζάνου Κανέλλα ΠΕ15, μέλος Π.Ο.

2009-2010

Σταθόπουλος Παναγιώτης ΠΕ70, Υπεύθυνος

Κατσίμπελης Θανάσης ΠΕ70, Αναπληρωτής Υπεύθυνος

Τσούρα Αγγελική ΠΕ02, μέλος Π.Ο.

Αγγελακόπουλος Γιώργος ΠΕ70, μέλος Π.Ο.

Νταρζάνου Κανέλλα ΠΕ15, μέλος Π.Ο.

Αποστολοπούλου Ιωάννα ΠΕ 17.01, μέλος Π.Ο.

2008-2009

Σταθόπουλος Παναγιώτης ΠΕ70, Υπεύθυνος

Κατσίμπελης Θανάσης ΠΕ70, Αναπληρωτής Υπεύθυνος

Τσούρα Αγγελική ΠΕ02, μέλος Π.Ο.

Αγγελακόπουλος Γιώργος ΠΕ70, μέλος Π.Ο.

Νταρζάνου Κανέλλα ΠΕ15, μέλος Π.Ο.

2006-2008

Σταθόπουλος Παναγιώτης ΠΕ70, Υπεύθυνος

Κατσίμπελης Θανάσης ΠΕ70, Αναπληρωτής Υπεύθυνος

Τσούρα Αγγελική ΠΕ02, μέλος Π.Ο.

Αγγελακόπουλος Γιώργος ΠΕ70, μέλος Π.Ο.

2005-2006

Σταθόπουλος Παναγιώτης ΠΕ70, Υπεύθυνος

Θηραίου Καίτη ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη

Κατσίμπελης Θανάσης ΠΕ70, μέλος Π.Ο.

Γαβράς Πέτρος ΠΕ70, μέλος Π.Ο.