Πίνακας επισκέψεων Τακτικών και Αναπλ/κων Σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε Πίνακες Τακτικών και Αναπληρωματικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πρόκειται να υλοποιήσουν πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Κρεστένων έως το Μάϊο 2017.