ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Πίνακες εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που πρόκειται να υλοποιήσουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Κρεστένων την περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2016.