Πίνακες σχολείων και ημερομηνίες επίσκεψης στο πλαίσιο υλοποίησης πρ/των Π.Ε. στο ΚΠΕ Κρεστένων

Επισυνάπτονται οι πίνακες των σχολείων που επισκέπτονται το ΚΠΕ Κρεστένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Π.Ε. για το σχολικό έτος 2014-2015

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πίνακες αυτοί αφορούν τις επισκέψεις σχολείων έως και 30 Απριλίου 2015. Για το διάστημα Μαΐου και Ιουνίου 2015 οι πίνακες θα αναρτηθούν εντός των ημερών.