Πρόγραμμα και συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί Τριήμερου Σεμιναρίου Δικτύου, 2-4 Φεβ 2018

 

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε το Πρόγραμμα του Τριήμερου σεμιναρίου Δικτύου με τίτλο: "Τοπικότητα και αειφορία: το παράδειγμα των αρωματικών φυτών και βοτάνων" καθώς και τα ονόματα των εκπαιδευτικών Τακτικών και Αναπληρωματικών που πρόκειται να το παρακολουθήσουν.