ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή προσφορών για τη μετακίνηση συμμετεχόντων σε δράση του ΚΠΕ Κρεστένων

 

Σας γνωρίζουμε ότι το ΚΠΕ Κρεστένων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για το σχολικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υλοποιήσει διήμερο Εισαγωγικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για Εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων εμβέλειάς του.

Για τις ανάγκες του σεμιναρίου απαιτείται η μετακίνηση με λεωφορείο των συμμετεχόντων (50 άτομα περίπου) το Σάββατο 01/12/2018 το πρωί, από το ΚΠΕ Κρεστένων στη λίμνη Καϊάφα και επιστροφή από τη λίμνη Καϊάφα στο ΚΠΕ Κρεστένων και για το λόγο αυτό προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο στην υποβολή προς το ΚΠΕ Κρεστένων οικονομικής προσφοράς με το ΦΠΑ. Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η 31/10/2018 και η λήξη η 14/11/2018 στις 12:00 το μεσημέρι ακριβώς. Η προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενου μπορεί να υποβληθεί είτε με κατάθεσή της στα γραφεία του Κ.Π.Ε. Κρεστένων, είτε με φαξ (2625022393), είτε με e-mail (kpe.krestenon@gmail.com). Σε περίπτωση συνεργασίας μας, πρέπει να γνωρίζετε ότι η εξόφληση γίνεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., συνήθως μέσα σε λίγους μήνες από την έκδοση σχετικού παραστατικού (τιμολογίου κλπ). Για τις νόμιμες κρατήσεις, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα σας αποστείλει την αντίστοιχη βεβαίωση για φορολογική χρήση στο τέλος του οικονομικού έτους.

Οι προσφορές σας πρέπει να αναφέρονται στα εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 01/12/2018 : ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Η ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΔΥΟ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ)

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κρεστένων

Πέτρος Γαβράς