Πρόσκληση ΚΕΠΕΑ Κρεστένων προς τα σχολεία της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας για υλοποίηση πρ/των Π.Ε. 2021-2022

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ131.83 KB

 

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ του ΚΕΠΕΑ Κρεστένων κατά το σχολικό έτος 2021-2022»

Σχετ.: 1) Yπ’ αριθ. Πρωτ. Φ11/154902 /Δ7/ 30-11-2011 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

          2) ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 55254/2021-ΦΕΚ 4187/Β/10-9-2021.

Σας ενημερώνουμε πως το ΚΕΠΕΑ Κρεστένων σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. Φ11/154902 /Δ7/30-11-2011 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ  «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022» και  με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 55254/2021-ΦΕΚ 4187/Β/10-9-2021 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 «Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές» προγραμματίζει την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως - για τμήματα μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν κάθε φορά, με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής υγιεινής, καθώς και τη διασφάλιση της μη ανάμειξης διαφορετικών τμημάτων.

 

Τα προγράμματα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν διά ζώσης και μόνο σε εξωτερικούς χώρους, με διάρκεια έως 3 διδακτικές ώρες είναι:

1) Αλφειός: Πηγή ζωής και ενέργειας (Για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου)

2) Θροΐσματα του Δάσους (Για μαθητές Νηπιαγωγείου, όλων των τάξεων του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου)

 

Τα προγράμματα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν εξ’ αποστάσεως, με διάρκεια έως 2 διδακτικές ώρες είναι:

1) Φύση και Άθληση στο Ιερό της Ολυμπίας (για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου)

2) Νηρόν Ύδωρ: η διαχρονική χρήση του νερού (Για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου)

3) Προϊόντα της Ηλειακής γης (Για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου)

4) Αλφειός: Πηγή ζωής και ενέργειας (Για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου)

5) Θροΐσματα του Δάσους (Για μαθητές Νηπιαγωγείου, όλων των τάξεων του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου)

6) Καϊάφας: μια λίμνη χίλιες εικόνες (Για μαθητές Νηπιαγωγείου, όλων των τάξεων του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου)

 

Σε περίπτωση έκτακτων καιρικών ή υγειονομικών συνθηκών, δύναται η ακύρωση του προγράμματος ή η μετατροπή του από δια ζώσης σε εξ αποστάσεως, σε συνεννόηση με τη σχολική μονάδα.

 

Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ: επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα δίδεται στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι Διευθύνσεις των σχολείων και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης covid - 19.

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν με το τμήμα τους πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Κρεστένων να αποστείλουν στους/στις Υπεύθυνους/ες  Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσής τους την επισυναπτόμενη Αίτηση συμμετοχής έως την Παρασκευή 17-12-2021.

Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προωθήσουν τις αιτήσεις των σχολείων στο ΚΕΠΕΑ έως τη Δευτέρα 17-01-2022, ώστε να υπάρχει έγκαιρος προγραμματισμός.

 

Επισυνάπτεται έντυπο Αίτησης συμμετοχής.