Πρόσκληση σε Τριήμερο Σεμινάριο Εθνικού Θεματικού Δικτύου ΚΠΕ Κρεστένων, 2-4 Φεβρ 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Έντυπα Αιτήσεων πρέπει να αποσταλούν στον/ην Υπεύθυνο/η Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Π.Ε. της περιοχής του κάθε εκπαιδευτικού.

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων στα πλαίσια του προγραμματισμού των δράσεών του για το έτος 2017-2018, της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 - 2020» και,  πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» που συντονίζει, σχεδιάζει την υλοποίηση Τριήμερου Σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κρεστένων και σε πεδία της περιοχής από Παρασκευή 2 έως και Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 και θα έχει ως τίτλο:

«Τοπικότητα και αειφορία: το παράδειγμα των αρωματικών φυτών και βοτάνων»

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν Προγράμματα Π.Ε., με θέματα σχετικά με την παραγωγή και κατανάλωση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στην κατεύθυνση της αειφορίας.

Ενδεικτικά στοχεύει: α) στην ανάδειξη του ρόλου των αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και βοτάνων στην βιοποικιλότητα των τοπικών οικοσυστημάτων, β) στην αναζήτηση της αξιοποίησής τους στην παραγωγή, με αειφορικές μεθόδους, προϊόντων αγροδιατροφής, φυτικών προϊόντων υγείας και καλλυντικών, γ) στη διασύνδεση της χρήσης αρωματικών φυτών και βοτάνων με τις τοπικές διατροφικές συνήθειες και την ευεξία, δ) στην εξοικείωση με δεξιότητες παραγωγής και κατανάλωσης αρωματικών φυτών και βοτάνων στο επίπεδο της οικιακής οικονομίας και της μικροκοινωνίας ε) στην αξιοποίηση βιωματικών μεθόδων υλοποίησης Προγραμμάτων Π.Ε., στ) στη διάχυση καλών διδακτικών πρακτικών με την παρουσίαση παραδειγμάτων από εκπροσώπους Φορέων - μελών του Δικτύου.

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα :

Α) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που τα σχολεία τους είναι ενταγμένα στο Δίκτυο (1 Τακτικός και 1 Αναπληρωματικός από κάθε σχολείο)

Β) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο και υλοποιούν κατά το τρέχον σχολικό έτος περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές του Δικτύου (αφού συμπληρώσουν και αποστείλουν στο ΚΠΕ Κρεστένων την αντίστοιχη Αίτηση, βλ. http://kpekrestenon.gr/el/ananeosi-leitoyrgias-diktyoy-ta-topika-proionta-se-mia-koinonia-aeiforias ) ή ανήκουν σε άλλα Δίκτυα με σχετική θεματολογία (Αρωματικά φυτά – βότανα) .

Γ) Σε Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή που έχουν σχολεία ενταγμένα στο Δίκτυο.

             Δ) Σε εκπαιδευτικούς - μέλη των συνεργαζόμενων ΚΠΕ που συμμετέχουν ήδη στο Δίκτυο.

             Ε) Στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου.

ΣΤ) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Κρεστένων που ενδιαφέρονται για το θέμα.

Από κάθε συνεργαζόμενο ΚΠΕ μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 2 εκπαιδευτικοί. Από κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει 1 εκπαιδευτικός.

Για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς το ΚΠΕ Κρεστένων θα καλύψει από το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου του και σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό διαχείρισης τα εξής:

- τη διαμονή στον ξενώνα της Μαθητικής Εστίας του ΚΠΕ Κρεστένων

- τη διατροφή (ένα γεύμα ή δείπνο την ημέρα)

- τη μετακίνηση στα πεδία

Τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών θα επιβαρύνουν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και όχι το ΚΠΕ Κρεστένων ή την υπηρεσία τους.

Για τους συμμετέχοντες από τα ΚΠΕ (εκπρόσωποι ΚΠΕ ή μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου), η διαμονή και η μετακίνησή τους θα καλυφθούν από τα τεχνικά δελτία των οικείων ΚΠΕ ενώ η διατροφή τους από το ΚΠΕ Κρεστένων.

Για τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα καλυφθούν η διαμονή και η διατροφή από το τεχνικό δελτίο του ΚΠΕ Κρεστένων. Η διαμονή θα είναι στον ξενώνα της Μαθητικής Εστίας του ΚΠΕ Κρεστένων. Τα έξοδα μετακίνησής τους θα επιβαρύνουν τους ίδιους και όχι το ΚΠΕ Κρεστένων ή την υπηρεσία τους.

Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται μόνο όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να στείλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεών τους, μέχρι τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017. Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παρακαλούνται να αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, την κατάσταση με τα ονόματα - 1 Τακτικός και 1 Αναπληρωματικός από κάθε σχολείο - καθώς και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών, στο ΚΠΕ Κρεστένων, με Fax (2625022393) ή email (kpe.krestenon@gmail.com).

Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Π.Ε, και τα μέλη των Κ.Π.Ε παρακαλούνται να αποστείλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, απευθείας στο ΚΠΕ Κρεστένων με Fax (2625022393) ή email (kpe.krestenon@gmail.com).

Σε όσους παρακολουθήσουν ανελλιπώς το σεμινάριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου και οι τελικοί Πίνακες των Συμμετεχόντων (Τακτικών και Αναπληρωματικών) θα αναρτηθούν έως την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Κρεστένων (βλ. www.kpekrestenon.gr ).

Όσοι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρουσιάσουν συνοπτικά το ομοθεματικό του Δικτύου Πρόγραμμα ΠΕ ή δράσεις του Φορέα που εκπροσωπούν, παρακαλούνται επίσης να συμπληρώσουν την αντίστοιχη θέση στην Αίτηση Σεμιναρίου. Αν ο χρόνος του σεμιναρίου δεν επαρκεί για όλες τις παρουσιάσεις, θα γίνει επιλογή από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Κρεστένων.