Υλοποίηση πρ/των ΠΕ του ΚΠΕ Κρεστένων στην Περ. Εν Ηλείας για το σχ. έτος 2021-2022

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ119.8 KB

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ του ΚΠΕ Κρεστένων»

Σχετ.: 1) Yπ’ αριθ. Πρωτ. Φ16Α/197651 /Δ1, 07-12-2015 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

           2) ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 55254/2021-ΦΕΚ 4187/Β/10-9-2021.

Σας ενημερώνουμε πως το ΚΠΕ Κρεστένων με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 55254/2021-ΦΕΚ 4187/Β/10-9-2021 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 «Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές» προγραμματίζει την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως - για τμήματα μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν κάθε φορά, με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής υγιεινής, καθώς και τη διασφάλιση της μη ανάμειξης διαφορετικών τμημάτων.

Τα προγράμματα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν διά ζώσης και μόνο σε εξωτερικούς χώρους, με διάρκεια έως 3 διδακτικές ώρες είναι:

1) Αλφειός: Πηγή ζωής και ενέργειας (Για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου)

2) Θροΐσματα του Δάσους (Για μαθητές Νηπιαγωγείου, όλων των τάξεων του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου)

Τα προγράμματα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν εξ’αποστάσεως, με διάρκεια έως 2 διδακτικές ώρες είναι:

1) Φύση και Άθληση στο Ιερό της Ολυμπίας (για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου)

2) Νηρόν Ύδωρ: η διαχρονική χρήση του νερού (Για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου)

3) Προϊόντα της Ηλειακής γης (Για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν με το τμήμα τους πρόγραμμα του ΚΠΕ Κρεστένων να αποστείλουν στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής τους την επισυναπτόμενη Αίτηση συμμετοχής έως την Παρασκευή 22-10-2021.

Παρακαλούνται οι Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας να προωθήσουν άμεσα τις αιτήσεις των σχολείων στο ΚΠΕ ώστε να υπάρχει έγκαιρος προγραμματισμός.

Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα υλοποιούνται εν αναμονή σχετικής εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επισυνάπτεται έντυπο Αίτησης συμμετοχής.