Τα ιαματικά νερά στον Καϊάφα είναι γνωστά από την αρχαιότητα.  Ειδικά, ο Στράβων και ο Παυσανίας κάνουν αναφορές στις ιαματικές πηγές. Για το διάστημα των ρωμαϊκών χρόνων και της Τουρκοκρατίας ουδεμία πληροφορία έχουμε για τις Ιαματικές Πηγές. Μετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους αρχίζει εκ νέου η χρήση των Λουτρών και της Λίμνης του Καϊάφα, κατά πρωτόγονο όμως τρόπο. Η πρώτη ολοκληρωμένη συστηματική επιχειρηματική εκμετάλλευση των λουτρών αρχίζει το 1907 από ιδιώτη. Συμπίπτει σχεδόν με την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής που έδωσε τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον Καϊάφα. Από τη δεκαετία του 1960 τα Λουτρά ανήκουν στον Ε.Ο.Τ και λειτουργούν με αυτεπιστασία του.  Το Υδροθεραπευτήριο είναι ισόγειο, περίπου 850m2 που λειτουργεί τους καλοκαιρινούς μήνες για ομαδική λουτροθεραπεία στις φυσικές δεξαμενές που υπάρχουν στην επαφή του υδροθεραπευτηρίου με το βράχο πίσω από το κτίριο, γνωστές με το όνομα “Σπηλιά” (Μεγάλη και Μικρή Σπηλιά). Οι Ιαματικές Πηγές του Καϊάφα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη μελλοντική του ανάπτυξη. © Κ.Π.Ε.ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ - ΤΗΛ: 26250 22305 - ΦΑΞ: 26250 22393 - kpe.krestenon@gmail.com -  http://kpekrestenon.info Ψηφιακή υλοποίηση ARGIRIS THEODORAKIS - 2009 Αρχική  | Το ταξίδι   | Μύθοι και Ιστορια   |  Η λίμνη Καϊάφα |  Γεράνιος Αύλακας | Σπήλαιο Ανιγρίδων Νυμφών   Ιαματικά Λουτρά   | Οχθες  |  Νησάκι Αγ. Αικατερίνης  | Αθλητικές Εγκαταστάσεις  | Παράκτιο Δάσος Στροφυλιάς  Ακτή με Αμμοθίνες  |   Κ.Π.Ε.  Κρεστένων