Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Κρεστένων

Σχεδιάζουμε, προετοιμάζουμε και υλοποιούμε μονοήμερα και πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα για τις περιβαλλοντικές ομάδες σχολείων.

Επιπλέον, το ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Κρεστένων υλοποιεί διεθνείς δράσεις με εκπαιδευτικούς οργανισμούς του εξωτερικού καθώς και εν γένει άλλους φορείς στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

Άρθρα & Ενημέρωση


Πρόσκληση για συμμετοχή Σχολείων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» σχολικού έτους 2023-2024.
Τοπικά Προϊόντα

Πρόσκληση για συμμετοχή Σχολείων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» σχολικού έτους 2023-2024.