2023-2024
Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος
Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

2022-2023
Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος
Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

2021-2022
Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος
Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

2020-2021
Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος
Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

2019-2020
Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος
Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

2018-2019
Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος
Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

2017-2018
Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος
Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

2016-2017
Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος
Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.

2015-2016
Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος
Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.
Αναστασίου Μάτα κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.
Κωνσταντοπούλου Αναστασία κλ. ΠΕ60, Μέλος Π.Ο.

2014-2015
Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος
Τσούρα Αγγελική, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.
Αναστασίου Μάτα κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.
Μητροπούλου Μαρία, κλ. ΠΕ70, Μέλος Π.Ο.

2013-2014
Γαβράς Πέτρος, κλ. ΠΕ70, Υπεύθυνος
Τσούρα Αγγελική,, κλ. ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
Σχοινά Μαρία, κλ. ΠΕ06, Μέλος Π.Ο.
Μποϊντά Σταυρούλα κλ. ΠΕ70, αναπλ/τρια με διάθεση

2012-2013
Γαβράς Πέτρος ΠΕ70, Υπεύθυνος
Τσούρα Αγγελική ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
Γιαννίρης Κώστας ΠΕ04, μέλος Π.Ο.
Νταλταγιάννη Παναγιώτα ΠΕ02, μέλος Π.Ο.
Σχοινά Μαρία ΠΕ06, μέλος Π.Ο.

2011-2012
Γεωργόπουλος Αυγερινός ΠΕ70, Υπεύθυνος
Τσούρα Αγγελική ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
Γιαννίρης Κώστας ΠΕ04, μέλος Π.Ο.
Νταλταγιάννη Παναγιώτα ΠΕ02, μέλος Π.Ο.
Σχοινά Μαρία ΠΕ06,μέλος Π.Ο.

2010-2011
Σταθόπουλος Παναγιώτης ΠΕ70, Υπεύθυνος
Τσούρα Αγγελική ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
Αγγελακόπουλος Γιώργος ΠΕ70, μέλος Π.Ο. (+ 12-11-2010)
Nταρζάνου Κανέλλα ΠΕ15, μέλος Π.Ο.

2009-2010
Σταθόπουλος Παναγιώτης ΠΕ70, Υπεύθυνος
Κατσίμπελης Θανάσης ΠΕ70, Αναπληρωτής Υπεύθυνος
Τσούρα Αγγελική ΠΕ02, μέλος Π.Ο.
Αγγελακόπουλος Γιώργος ΠΕ70, μέλος Π.Ο.
Νταρζάνου Κανέλλα ΠΕ15, μέλος Π.Ο.
Αποστολοπούλου Ιωάννα ΠΕ 17.01, μέλος Π.Ο.

2008-2009
Σταθόπουλος Παναγιώτης ΠΕ70, Υπεύθυνος
Κατσίμπελης Θανάσης ΠΕ70, Αναπληρωτής Υπεύθυνος
Τσούρα Αγγελική ΠΕ02, μέλος Π.Ο.
Αγγελακόπουλος Γιώργος ΠΕ70, μέλος Π.Ο.
Νταρζάνου Κανέλλα ΠΕ15, μέλος Π.Ο.

2006-2008
Σταθόπουλος Παναγιώτης ΠΕ70, Υπεύθυνος
Κατσίμπελης Θανάσης ΠΕ70, Αναπληρωτής Υπεύθυνος
Τσούρα Αγγελική ΠΕ02, μέλος Π.Ο.
Αγγελακόπουλος Γιώργος ΠΕ70, μέλος Π.Ο.

2005-2006
Σταθόπουλος Παναγιώτης ΠΕ70, Υπεύθυνος
Θηραίου Καίτη ΠΕ02, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
Κατσίμπελης Θανάσης ΠΕ70, μέλος Π.Ο.
Γαβράς Πέτρος ΠΕ70, μέλος Π.Ο.