Πρόσκληση για συμμετοχή Σχολείων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» σχολικού έτους 2023-2024.

Πρόσκληση για συμμετοχή Σχολείων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» σχολικού έτους 2023-2024.

Πρόσκληση για συμμετοχή σχολείων στο Ε.Θ.Δ. “Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας” του ΚΕΠΕΑ Κρεστένων

Πρόσκληση για συμμετοχή σχολείων στο Ε.Θ.Δ. “Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας” του ΚΕΠΕΑ Κρεστένων