«Το χαμόγελο της αβύσσου: Ένα μουσικο-ποιητικό οδοιπορικό στοχασμού, προβληματισμού και ευαισθητοποίησης», Δευτέρα 24

«Το χαμόγελο της αβύσσου: Ένα μουσικο-ποιητικό οδοιπορικό στοχασμού, προβληματισμού και ευαισθητοποίησης», Δευτέρα 24