Συνεργασία ΚΕΠΕΑ Κρεστένων με τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.

Συνεργασία ΚΕΠΕΑ Κρεστένων με τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.

Διήμερη δράση ΚΕΠΕΑ Κρεστένων σε συνεργασία με την Ε.Ε.Π.Φ. (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης) 13 & 14 Μαΐου 2022

Διήμερη δράση ΚΕΠΕΑ Κρεστένων σε συνεργασία με την Ε.Ε.Π.Φ. (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης) 13 & 14 Μαΐου 2022