Το Κ.Π.Ε. Κρεστένων ιδρύθηκε το 2004 (με την Υ.Α. 134908/Γ7/6-11-2004), στελεχώθηκε το Νοέμβριο του 2005 και είναι το μοναδικό στο νομό Ηλείας. Παλαιότερα αναφερόταν και ως Κ.Π.Ε. Σκιλλούντος, αφού τα Κρέστενα ήταν η έδρα του Καποδιστριακού Δήμου Σκιλλούντος. Είναι Κ.Π.Ε. περιφερειακού τύπου και υλοποιεί προγράμματα μονοήμερα και πολυήμερα που έχουν ως πεδίο τοπία οικολογικού ενδιαφέροντος, φυσικού κάλλους και πολιτιστικής αξίας. Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας παρείχε για το σκοπό αυτό τις κτιριακές εγκαταστάσεις και την υποδομή της Μαθητικής Εστίας Κρεστένων όπου φιλοξενείται το Κ.Π.Ε. Από τις 4-11-2011 ο Καλλικρατικός Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων έχει τις αρμοδιότητες οργάνωσης και λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας καθώς και την κυριότητα του κινητού της εξοπλισμού.

Από το σχολικό έτος 2006-2007 το Κ.Π.Ε. Κρεστένων υλοποιεί προγράμματα Π.Ε. για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, σεμινάρια βιωματικά για εκπαιδευτικούς και ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για ευρύτερες ομάδες ενηλίκων. Στις εγκαταστάσεις του διαθέτει γραφεία, αίθουσες εργαστηρίων, βιβλιοθήκη, κοιτώνες για τη διαμονή μαθητών-εκπαιδευτικών και εστιατόριο για τη σίτισή τους.