Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

Το Κ.Ε.ΠΕ.Α Κρεστένων στα πλαίσια του προγραμματισμού των δράσεών του για το έτος 2023-2024, με βάση τις διατάξεις που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των μαθητών/μαθητριών όπως αυτές προβλέπονται στη με αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-09-2021 (Β΄4187) Κ.Υ.Α., καθώς και για τη Δ/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄456) Υ.Α., προγραμματίζει, σε συνεργασία με τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας, την υλοποίηση μονοήμερης δράσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με περίπου 10 μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ανδρίτσαινας, 2 συνοδούς εκπαιδευτικούς και 10 συνοδούς – γονείς.

Η δράση θα έχει τίτλο «Τα δώρα της θάλασσας» και θα υλοποιηθεί το Σάββατο, 01 Ιουνίου 2024, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν κάθε φορά, με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής υγιεινής για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι να ενημερωθούν μαθητές και συνοδοί εκπαιδευτικοί και γονείς για τις θεωρητικές αρχές της εκπαίδευσης για την αειφορία και να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να μπορούν να διαμορφώνουν συμπεριφορές, στάσεις και αξίες στην κατεύθυνση της αειφορικής διαχείρισης του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος.

Αρ. Έγκρισης ΠΔΕ: ΕΞ 3498/25-04-2024