Πρόσκληση σε τριήμερο σεμινάριο Δικτύου 13-15 Μαρτίου 2015

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 13-15 ΜΑΡ 2015196 KB

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή σε τριήμερο Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ενηλίκων (εκπαιδευτικών) του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» που συντονίζει το ΚΠΕ Κρεστένων.

Το Κ.Π.Ε. Κρεστένων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», με Άξονα Προτεραιότητας 7 (Α.Π. 7), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους και στο πλαίσιο των δράσεων του δικτύου «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» που συντονίζει, διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δικτύου, για εκπαιδευτικούς των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κρεστένων από Παρασκευή 13 έως και Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 και θα έχει ως τίτλο:

«Η αειφορική διαχείριση της βιοποικιλότητας στην  παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Το παράδειγμα  των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και της καθετοποιημένης παραγωγής.»

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν Προγράμματα Π.Ε., με θέματα σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση αγαθών.

Ενδεικτικά το σεμινάριο στοχεύει: α) στη διασύνδεση της βιοποικιλότητας των γενετικών πόρων με τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική γεωργία και κτηνοτροφία (με έμφαση στις αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων), β) στην υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης της παραγωγής, μεταποίησης, διακίνησης, εμπορίας και κατανάλωσης των αγαθών με σκοπό την αειφορική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών (με έμφαση στην καθετοποιημένη παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης, οικονομικής - ποιοτικής – κοινωνικής και πολιτισμικής αξίας, γ) στην εξοικείωση με δεξιότητες παραγωγής και μεταποίησης διατροφικών αγαθών στο επίπεδο της οικιακής οικονομίας, δ) στην  αξιοποίηση βιωματικών μεθόδων υλοποίησης Προγραμμάτων Π.Ε., ε) στη διάχυση καλών διδακτικών πρακτικών με την παρουσίαση παραδειγμάτων από εκπροσώπους φορέων - μελών του Δικτύου.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

Α1) Κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, που τα σχολεία τους είναι ήδη ενταγμένα στο Δίκτυο και υλοποιούν ομοθεματικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα (1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο).

Α2) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο και υλοποιούν κατά το τρέχον σχολικό έτος περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές του δικτύου

(βλ. http://kpekrestenon.gr/el/idrysi-kai-leitoyrgia-ethnikoy-thematikoy-diktyoy-pe-ta-topika-proionta-se-mia-koinonia-aeiforias ),

αποστέλλοντας στο ΚΠΕ Κρεστένων Αίτηση Συμμετοχής Εκπ/κών στο Δίκτυο 2014-2015 (βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Κέντρου), ενημερώνοντας παράλληλα και τον Υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων ή Π.Ε. της Διεύθυνσής τους (1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο).

Β) Σε υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, που συμμετέχουν ως εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων ή έχουν σχολεία της Διεύθυνσής τους ενταγμένα στο Δίκτυο.

Γ) Σε εκπαιδευτικούς - μέλη των συνεργαζόμενων ΚΠΕ, που υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και συμμετέχουν ήδη στο Δίκτυο.

Δ) Στα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Ε) Στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου.

Το Κ.Π.Ε. Κρεστένων θα καλύψει από το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου του και σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό διαχείρισης, στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»:

 • -Τις δαπάνες διαμονής των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής καθώς και των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου (πλην μελών των Π.Ο. ΚΠΕ).
 • -Τα έξοδα διαμονής των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και Υπευθύνων ΠΕ και σχολικών δραστηριοτήτων.
 • -Τα έξοδα διατροφής όλων των συμμετεχόντων.
 • -Τα έξοδα μετακίνησης προς και από τα πεδία με τουριστικά λεωφορεία για τη μεταφορά των συμμετεχόντων στην εργασία πεδίου.

 

Οι δαπάνες για τη διαμονή και μετακίνηση των μελών των συνεργαζόμενων ΚΠΕ, που συμμετέχουν ως μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ή της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου ή ως εισηγητές και συντονιστές εργαστηρίων ή ως εκπρόσωποι του Δικτύου, θα βαρύνουν τα τεχνικά δελτία ή τις διαχειριστικές επιτροπές των οικείων Κ.Π.Ε.

Το ΚΠΕ Κρεστένων δε θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών.

Παρακαλούνται:

1) Οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο τριήμερο Σεμινάριο του Δικτύου, να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Αίτηση Σεμιναρίου και να την αποστείλουν στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεών τους, μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2015.

2) Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου:

Εφόσον ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το τριήμερο σεμινάριο του Δικτύου και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, να αποστείλουν ηλεκτρονικά τη δική τους Αίτηση Σεμιναρίου μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2015 στο Κ.Π.Ε. Κρεστένων.

Να αποστείλουν ηλεκτρονικά πίνακα με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, σχολική μονάδα, τηλέφωνο)  τακτικών και αναπληρωματικών εκπαιδευτικών, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο σεμινάριο καθώς και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών στο Κ.Π.Ε. Κρεστένων μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2015.

3) 0ι εκπαιδευτικοί-μέλη Π.Ο. των Κ.Π.Ε. από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο τριήμερο Σεμινάριο του Δικτύου να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Αίτηση Σεμιναρίου και να την αποστείλουν μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου στο Κ.Π.Ε. Κρεστένων.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής

Όσοι εκπαιδευτικοί – μέλη του Δικτύου- επιθυμούν να παρουσιάσουν συνοπτικά το ομοθεματικό του Δικτύου Πρόγραμμα ΠΕ ή δράσεις του φορέα που εκπροσωπούν, παρακαλούνται επίσης να συμπληρώσουν την αντίστοιχη θέση στην Αίτηση Σεμιναρίου. Αν ο χρόνος του σεμιναρίου δεν επαρκεί για όλες τις παρουσιάσεις, θα γίνει επιλογή από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Κρεστένων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

16:30-17:00     Προσέλευση – Εγγραφές

17:00-17:15     Χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων

17:15-18:30     Εισηγήσεις

18:30-18:50     Διάλειμμα – Καφές

18:50-20.00     Εισηγήσεις

20:00-20:30     Συζήτηση – Ερωτήσεις

20:30-21:00     Παιχνίδια γνωριμίας - επικοινωνίας και συγκρότησης ομάδων

21:00               Δείπνο

Σάββατο 14 Μαρτίου 2015

09.00-14.00:    Εργασία πεδίου

14.00-17.30:    Γεύμα - Ξεκούραση

17.30-20.30:    Εργαστήρια στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ

20.30-21.30:    Παρουσίαση των εργαστηρίων – Συζήτηση

21.30:              Δείπνο

Κυριακή 15 Μαρτίου 2015

09.00-11.00:    Παρουσιάσεις προγραμμάτων – δράσεων από συνεργαζόμενα ΚΠΕ και Υπευθύνων ΠΕ/Σχολικών Δραστηριοτήτων του Δικτύου

11.00-13.00:    Παρουσιάσεις προγραμμάτων από σχολεία του Δικτύου

13.00-14.00:    Αξιολόγηση σεμιναρίου

14.00:              Λήξη του σεμιναρίου

14.15:              Γεύμα – Αναχώρηση συμμετεχόντων

Οι επιτροπές του Δικτύου είναι οι εξής:

Α. Συντονιστική Επιτροπή-Τακτικά Μέλη

 1. Γαβράς Πέτρος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κρεστένων
 2. Ξυλόκοτα Αναστασία, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Προϊσταμένη Τμήμ. Δ’ Περ/κής Εκπ/σης, του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 3. Αβούρη Πηνελόπη, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Υπεύθυνη ΚΠΕ Λιθακιάς-Ζακύνθου
 4. Παπαϊωάννου Ιωάννα, ΤΑΜΙΑΣ, Υπ/νη Περιβ/κής Εκπ/σης Β/θμιας Αχαΐας
 5. Μαρματάκη Αρετή, ΜΕΛΟΣ, Υπ/νη Σχ. Δρ/των Β/θμιας Χανίων
 6. Μπεκιάρης Γεώργιος, ΜΕΛΟΣ, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Νάουσας
 7. Παπαδάκης Νικόλαος, ΜΕΛΟΣ, Υπεύθυνος ΚΠΕ Μολάων
 8. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης, ΜΕΛΟΣ, Γεωπόνος Msc, Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δ. Ελλάδας Α.Ε.
 9. Χατζάκης Στέργιος, ΜΕΛΟΣ, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Αρχανών – Ρούβα – Γουβών

Β. Συντονιστική Επιτροπή-Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Γαρδέλης Δημήτριος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Λιθακιάς-Ζακύνθου
 2. Γκανάτσιος Ανδρέας, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας
 3. Θεοφιλόπουλος Νικόλαος, Χημικός Μηχανικός - Σύμβουλος τοπικής ανάπτυξης, Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Ε. – Θέματα Περιβάλλοντος
 4. Καλογερής Σταύρος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Σφακιωτών
 5. Κουτσώνης Ευάγγελος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικάλων
 6. Λιναρδάκης Ιωάννης, Υπ/νος Σχ. Δρ/των Β/θμιας Κιλκίς
 7. Σακοβέλη Πηνελόπη, Υπ/νη Περιβ/κής Εκπ/σης Α/θμιας Αχαΐας
 8. Σούνδια Αγγελική, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Σφακιωτών
 9. Σχοινά Μαρία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων

Γ. Παιδαγωγική Ομάδα

 1. Αλχασίδης Νικόλαος, Υπεύθυνος Σχ/κών Δρ/των Α/θμιας Καστοριάς
 2. Αναγνωστάκης Σπυρίδων, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας
 3. Αντωνοπούλου Ευανθία, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Αράχθου Άρτας
 4. Αργυροηλιόπουλος Γεώργιος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Καλαμάτας
 5. Βασιλόπουλος Αναστάσιος, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Καστρίου
 6. Γκίρμπας Πασχάλης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Ποροΐων
 7. Γοροζίδης Γεώργιος, Υπεύθυνος Σχ/κών Δρ/των Β/θμιας Ηλείας
 8. Δασκαλάκης Παύλος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης
 9. Καζακώνη Πηνελόπη, Υπεύθυνη ΚΠΕ Καστρίου
 10. Κακλαμάνης Θωμάς, Υπεύθυνος Σχ/κών Δρ/των Α/θμιας Λευκάδας
 11. Καλαμπαλίκη Θάλεια, Υπεύθυνη Σχ/κών Δρ/των Α/θμιας Εύβοιας
 12. Καρυδιάς Μιχάλης, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου
 13. Καρυπίδης Γεώργιος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Παρανεστίου
 14. Κατσογιάννη Μαρία, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Καρπενησίου
 15. Κουρούς Ιωάννης, Υπεύθυνος Σχ/κών Δρ/των Β/θμιας Κοζάνης
 16. Κούτρας Παναγιώτης, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Καρπενησίου
 17. Κυνδελέρου Δάφνη, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Μαρώνειας
 18. Μαργιά Αντιόπη-Ζωή, Υπεύθυνη Σχ/κών Δρ/των Β/θμιας Αρκαδίας
 19. Μαστορόπουλος Νεκτάριος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Μολάων
 20. Μενεγή Σταματία, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Ιθάκης
 21. Μπέλλος Δημήτριος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Αράχθου Άρτας
 22. Πανάγου Αθανάσιος, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Άμφισσας
 23. Παναρίτου Κων/να, Υπεύθυνη Σχ/κών Δρ/των Β/θμιας Λευκάδας
 24. Παπούλιας Βασίλειος, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Ιθάκης
 25. Ραβάνη Ιωάννα, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Καλαμάτας
 26. Σπαρτινού Μαρία – Γεωργία, Υπ/νη Σχ/κών Δρ/των Β/θμιας Κυκλάδων
 27. Σφακιανάκη Μαρία, Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών – Ρούβα – Γουβών
 28. Τσαντηράκη Σοφία, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης
 29. Τσίγκου Αλεξάνδρα, Υπεύθυνη Περιβ/κής Εκπ/σης Α/θμιας Δ. Αττικής
 30. Τσολάκη Ελευθερία, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Ποροΐων
 31. Τσούρα Αγγελική, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Κρεστένων

Τα Κ.Π.Ε.και οι Δ/νσεις Εκπ/σης, μέσω των Υπευθύνων Π.Ε. και Σχ/κών Δρ/των, που συμμετέχουν στο δίκτυο είναι:

A/A

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΠΕ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

(ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΕ – ΣΧ.ΔΡ/ΤΩΝ

 1.  

ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 1.  

ΚΠΕ ΑΝΑΤΟΛ.ΟΛΥΜΠΟΥ

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

 1.  

ΚΠΕ ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΔΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ

 1.  

ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

 1.  

ΚΠΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ

 1.  

ΚΠΕ ΙΘΑΚΗΣ

ΔΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

 1.  

ΚΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 1.  

ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 1.  

ΚΠΕ ΚΑΣΤΡΙΟΥ

ΔΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 1.  

ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΚΠΕ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 1.  

ΚΠΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

 1.  

ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ

ΔΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 1.  

ΚΠΕ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

 1.  

ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΔΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 1.  

ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

 1.  

ΚΠΕ ΠΟΡΟΪΩΝ

ΔΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 1.  

ΚΠΕ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 1.  

 

ΔΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

Το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου και οι τελικοί Πίνακες των Συμμετεχόντων (Τακτικών και Αναπληρωματικών) θα αναρτηθούν στα τέλη Φεβρουαρίου στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Κρεστένων (βλ. www.kpekrestenon.gr ).

 

Ο Υπεύθυνος ΚΠΕ Κρεστένων

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΒΡΑΣ