Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ΚΕΠΕΑ Κρεστένων συντονίζει το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα Τοπικά Προϊόντα σε μια Κοινωνία Αειφορίας» και για το σχολικό έτος 2023-2024 σύμφωνα με την αρ. Πρτ.: Φ3/ΠΠ/139796 / 15943/Δ7 / 14-02-2024, απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ (Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπ/σης για την Αειφορία – Τμήμα Α΄ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία) για ανανέωση λειτουργίας του Δικτύου.

Τα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι μια μορφή οργάνωσης των σχολικών προγραμμάτων Π.Ε. με σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η ανάπτυξη ενός επικοινωνιακού πλαισίου μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών διαφορετικών σχολείων και περιοχών, η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων σχετικά με το θέμα του δικτύου, η επιστημονική, μεθοδολογική και παιδαγωγική στήριξη των περιβαλλοντικών ομάδων η ανάληψη οργανωμένων δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος κ.α. Αρκετά τέτοια δίκτυα έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας με τοπική, περιφερειακή ή εθνική εμβέλεια, καθώς και δίκτυα διεθνών συνεργασιών. Η λειτουργία των δικτύων διέπεται από τις 100496/Γ7/18-9-03, 66272 / Γ7 / 4-7-05 και 127856 / Γ7/ 29-11-06 Υ.Α.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους για το σχολικό έτος 2023-2024 και υλοποιούν ομοθεματικό πρόγραμμα Π.Ε., σύμφωνα με την αρ. Πρωτ.: Φ.11./ 122917/Δ7/30-10-2023 εγκύκλιο σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, καλούνται να συμπληρώσουν Αίτηση στην παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/FdSC9DYgzEGq9dKT9

Περισσότερες πληροφορίες για το σκοπό, τη θεματολογία, τους στόχους, τη μεθοδολογία εργασίας, τους συνεργαζόμενους επιστημονικούς και τοπικούς φορείς, τις δράσεις κ.α. του Δικτύου, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ Κρεστένων στον παρακάτω σύνδεσμο https://kpekrestenon.gr/ananeosi-leitourgias-diktyou-ta-topika-proionta-se-mia-koinonia-aeiforias-schol-etous-2023-2024/

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΕΠΕΑ Κρεστένων στο τηλ. 26250 – 22305 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΚΕΠΕΑ (kpe.krestenon@gmail.com).