Αίτημα Έγκρισης ΣΕΠΕΔ - Πίνακες συμμετεχόντων στο σεμινάριο "Τοπικά Προϊόντα" 25-27- Ιουνίου 2013

ΘΕΜΑ: «Αίτημα για έγκριση τριήμερου Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Ενηλίκων (εκπαιδευτικών) στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» που συντονίζει το ΚΠΕ Κρεστένων»

Το Κ.Π.Ε. Κρεστένων, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την Αειφορία, Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και στα πλαίσια των δράσεων του Δικτύου «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας»που συντονίζει,προγραμματίζει την υλοποίηση τριήμερου σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση του ρόλου των τοπικών προϊόντων στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται από τις Περιβαλλοντικές Ομάδες των σχολείων καθώς και ευρύτερα του ρόλου τους στην αειφορική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Θα επιδιωχθεί να δοθεί έμφαση σε τοπικά προϊόντα τόσο της Ηλείας, μέσα από το αντίστοιχο πρόγραμμα Π.Ε. του ΚΠΕ Κρεστένων, όσο και άλλων περιοχών, μέσα από παρουσιάσεις των σχολείων – μελών του Δικτύου και των Συνεργαζόμενων ΚΠΕ, ώστε να λειτουργήσουν ως αφόρμηση και βιωμένη εμπειρία για ανάλογα περιβαλλοντικά προγράμματα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κρεστένων από Τρίτη 25 έως και Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 και θα έχει ως θέμα:

«Τοπικά προϊόντα και Προγράμματα Π.Ε: στόχοι και προοπτικές στα πλαίσια της αειφορίας»

Το σεμινάριο απευθύνεται:

Α) Σε εκπαιδευτικούς που τα σχολεία τους είναι ενταγμένα στο δίκτυο (1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο)

Β) Σε υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σχολεία της Διεύθυνσης των οποίων είναι ενταγμένα στο δίκτυο.

Γ) Στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου (τακτικά και αναπληρωματικά)

Δ) Στα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου

Ε) Σε εκπαιδευτικούς - μέλη των συνεργαζόμενων ΚΠΕ (1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε Κ.Π.Ε.)

 ΣΤ) Σε 5 εκπαιδευτικούς από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ηλείας και σε 5 εκπαιδευτικούς από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ηλείας.

Πριν την έναρξη των εργασιών του Σεμιναρίου, την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013, ώρες 09:30 – 13:00 θα γίνει συνάντηση εργασίας της Συντονιστικής Επιτροπής (θα συμμετέχουν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη) και της Παιδαγωγικής Ομάδας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας»

Το Κ.Π.Ε. Κρεστένων θα καλύψει από το ΤΔΕ του Διαχειριστικού φορέα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων:

-Τις δαπάνες μετακίνησης (με οποιοδήποτε μέσο), διαμονής και διατροφής των εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

-Τις δαπάνες μετακίνησης (με οποιοδήποτε μέσο) όλων των εισηγητών, των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) καθώς και των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου (πλην των μελών των Π.Ο. των συνεργαζόμενων ΚΠΕ).

-Τα έξοδα διαμονής όλων των εισηγητών (πλην των μελών ΚΠΕ).

-Τα έξοδα διαμονής των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και υπευθύνων Π.Ε. και σχολικών δραστηριοτήτων που συμμετέχουν ως επιμορφούμενοι,με απόσταση της υπηρεσίας τους μεγαλύτερη των 40 χιλ. από τις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ.

- Τα έξοδα διατροφής (πρωινά, δεκατιανά, γεύματα, δείπνα ) όλων των συμμετεχόντων.

- Το δείπνο της Δευτέρας και το γεύμα της Τρίτης για τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), της Παιδαγωγικής Ομάδας και των διοργανωτών μελών του ΚΠΕ Κρεστένων.

-Τα έξοδα για νερά, χυμούς, καφέ, βουτήματα κλπ για όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και τα υπόλοιπα έξοδα του σεμιναρίου (αναλώσιμα υλικά, εκπαιδευτικό υλικό).

-Τα έξοδα μετακίνησης προς και από τα πεδία με τουριστικά λεωφορεία για τη μεταφορά των συμμετεχόντων στην εργασία πεδίου.

- Ωριαία αποζημίωση στους εισηγητές και συντονιστές εργαστηρίων που δικαιούνται αποζημίωση,αντίστοιχη με τη χρονική διάρκεια της εισήγησής τους και των εργαστηρίων.

Οι δαπάνες για τη διαμονή και μετακίνηση των μελών των συνεργαζόμενων ΚΠΕ, που συμμετέχουν ως μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ή της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου ή ως εισηγητές ή ως εκπρόσωποι του Δικτύου, θα βαρύνουν τα τεχνικά δελτία ή τις διαχειριστικές επιτροπές των οικείων Κ.Π.Ε.

Το ΚΠΕ Κρεστένων δε θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών καθώς και των υπευθύνων Π.Ε. και σχολικών δραστηριοτήτων, που δεν είναι μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ή της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου.

Οι επιτροπές του Δικτύου είναι οι εξής:

  Α. Συντονιστική Επιτροπή-Τακτικά Μέλη

1. Γαβράς Πέτρος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κρεστένων

2. Ξυλόκοτα Αναστασία, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Τμ/ης Δ/νσης ΣΕΠΕΔ, τμ.Β΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

3. Αβούρη Πηνελόπη, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Λιθακιάς

4. Παπαϊωάννου Ιωάννα, ΤΑΜΙΑΣ, Υπ/νη Περιβ/κής Εκπ/σης Β/θμιας Αχαΐας

5. Μαρματάκη Αρετή, ΜΕΛΟΣ, Υπ/νη Σχ. Δρ/των Β/θμιας Χανίων

6. Μπεκιάρης Γεώργιος, ΜΕΛΟΣ, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Νάουσας

7. Παπαδάκης Νικόλαος, ΜΕΛΟΣ, Υπεύθυνος ΚΠΕ Μολάων

8. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης, ΜΕΛΟΣ, Γεωπόνος Msc, Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δ. Ελλάδας Α.Ε.

9. Χατζάκης Στέργιος, ΜΕΛΟΣ, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Αρχανών – Ρούβα – Γουβών

  Β. Συντονιστική Επιτροπή-Αναπληρωματικά Μέλη

1. Γαρδέλης Δημήτριος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Λιθακιάς

2. Γκανάτσιος Ανδρέας, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας

3. Θεοφιλόπουλος Νικόλαος, Χημικός Μηχανικός - Σύμβουλος τοπικής ανάπτυξης, Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Ε. – Θέματα Περιβάλλοντος

4. Καλογερής Σταύρος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Σφακιωτών

5. Κουτσώνης Ευάγγελος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικάλων

6. Λιναρδάκης Ιωάννης, Υπ/νος Σχ. Δρ/των Β/θμιας Κιλκίς

7. Σακοβέλη Πηνελόπη, Υπ/νη Περιβ/κής Εκπ/σης Α/θμιας Αχαΐας

8. Σούνδια Αγγελική, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Σφακιωτών

9. Σχοινά Μαρία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων

 Γ. Παιδαγωγική Ομάδα

1. Αλχασίδης Νικόλαος, Υπ/νος Σχ/κών Δρ/των Α/θμιας Καστοριάς

2. Αναγνωστάκης Σπυρίδων, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας

3. Αργυροηλιόπουλος Γεώργιος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Καλαμάτας

4. Γιαννίρης Κων/νος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων

5. Καλαμπαλίκη Θάλεια, Υπ/νη Σχ/κών Δρ/των Α/θμιας Εύβοιας

6. Κουρούς Ιωάννης, Υπ/νος Σχ/κών Δρ/των Β/θμιας Κοζάνης

7. Κυνδελέρου Δάφνη, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Μαρώνειας

8. Μαστορόπουλος Νεκτάριος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Μολάων

9. Νταλταγιάννη Παναγιώτα, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων

10. Πανάγου Αθανάσιος, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Άμφισσας

11. Παναρίτου Κων/να, Υπ/νη Σχ/κών Δρ/των Β/θμιας Λευκάδας

12. Σπαρτινού Μαρία – Γεωργία, Υπ/νη Σχ/κών Δρ/των Β/θμιας Κυκλάδων

13. Σταματοπούλου Μαρία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Καλαμάτας

14. Σφακιανάκη Μαρία, Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών – Ρούβα – Γουβών

15. Τσίγκου Αλεξάνδρα, Υπ/νη Περιβ/κής Εκπ/σης Α/θμιας Δ. Αττικής

16. Τσούρα Αγγελική, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Κρεστένων

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΒΡΑΣ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

Β) ΠΙΝΑΚΑΣ 2:ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3:ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

Δ) ΠΙΝΑΚΑΣ 4:ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Π.Ε. ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ 5:ΜΕΛΗ ΚΠΕ

ΣΤ) ΠΙΝΑΚΑΣ 6:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ)

Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ)

Ζ) ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ

    1.              

ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Επικ. Καθηγητής, Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Ανθρωπολογίας, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

3

    2.              

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Αγροτικής Οικονομίας και Ανθρωπολογίας, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

3

    3.              

ΛΙΟΠΑ-ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ ΑΓΛΑΪΑ

Επίκουρος Καθηγήτρια, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Μεσολογγίου

3

    4.              

ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Καθηγητής Εφαρμογών, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Μεσολογγίου

3

    5.              

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ν.ΜΑΝΟΛΗΣ

Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών, Δ/ντής Εργαστηρίου Αμπελολογίας

3

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ

    1.              

ΞΥΛΟΚΟΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΕΠΕΔ, τμ.Β΄, Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α

4

    2.              

ΑΒΟΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠΕ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

4

    3.              

ΑΡΓΥΡΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΠΟ ΚΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

4

    4.              

ΓΑΒΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

-

    5.              

ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΠΟ ΚΠΕ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

4

    6.              

ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΠΟ ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ

4

    7.              

ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

4

    8.              

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ

4

    9.              

ΣΕΜΙΤΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΠΟ ΚΠΕ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

3

 10.              

ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ ΠΟ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

-

 11.              

ΤΣΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

-

 12.              

ΔΡΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ01, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

3

 13.              

ΛΟΘΡΑ ΑΛΕΞΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ04, ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ι.Μ. ΠΕΙΡΑΙΑ

3

 14.              

ΜΠΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ18-04, 1Η ΕΠΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ

3

 15.              

ΤΕΡΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ11, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑ

4

 16.              

ΤΟΠΟΛΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

3

 17.              

ΤΣΟΜΩΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ19, 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑ

3

 18.              

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ04, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΣ

4

 19.              

ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΣΚΟΣ ΑΣΕ ΠΥΡΓΟΥ

-

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ

    1.              

ΠΡΟΒΑΤΑ ΜΑΡΙΑ

Φαρμακοποιός, Ιδιοκτήτρια και Υπεύθυνη R&Dτου εργαστηρίου καλλυντικών «ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ»

3

    2.              

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δάσκαλος MaitreΕπιστημών Εκπαίδευσης Παν/μίου BordeauxII

3

    3.              

ΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Χημικός MSc, Υπεύθυνος παραγωγής του εργαστηρίου καλλυντικών «ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ»

3

    4.              

ΤΣΙΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Ασπροκκλησιάς Καστοριάς

4

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Π.Ε. ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ

    1.              

ΑΛΧΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΠ. ΣΧΟΛ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

4

    2.              

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Π.Ε.

ΔΔΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

3

    3.              

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΘΑΛΕΙΑ

ΥΠ. ΣΧΟΛ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

4

    4.              

ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΥΠ. ΣΧΟΛ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

3

    5.              

ΛΙΑΤΣΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΥΠ. ΣΧΟΛ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3

    6.              

ΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΥΠ. ΣΧΟΛ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3

    7.              

ΜΑΡΓΙΑ ΑΝΤΙΟΠΗ-ΖΩΗ

ΥΠ. ΣΧΟΛ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

3

    8.              

ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ ΑΡΕΤΗ

ΥΠ. ΣΧΟΛ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

4

    9.              

ΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ε.

ΔΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ

3

 10.              

ΠΑΝΑΡΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΥΠ. ΣΧΟΛ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

4

 11.              

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Π.Ε.

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

4

 12.              

ΣΑΚΟΒΕΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Π.Ε.

ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

4

 13.              

ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

ΥΠ. ΣΧΟΛ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

3

 14.              

ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ

ΥΠ. ΣΧΟΛ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

4

 15.              

ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Π.Ε.

ΔΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

4

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΜΕΛΗ ΚΠΕ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΠΕ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ

    1.              

ΑΒΟΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ

4

    2.              

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

4

    3.              

ΑΡΓΥΡΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΠΟ

4

    4.              

ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΠΟ

4

    5.              

ΚΥΝΔΕΛΕΡΟΥ ΔΑΦΝΗ

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΠΟ

4

    6.              

ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΜΟΛΑΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΠΟ

4

    7.              

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΑΟΥΣΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΠΟ

4

    8.              

ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΑΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

4

    9.              

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΟΛΑΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

4

 10.              

ΣΕΜΙΤΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΠΟ

3

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΗΜ. ΜΕΤ/ΣΗΣ

1.                  

ΔΡΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

3

2.                  

ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

3

3.                  

ΜΠΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ

1η ΕΠΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

3

4.                  

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ

ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

4

5.                  

ΤΣΟΜΩΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

3

6.                  

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΝΑΤΟΥ

ΔΔΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

3

7.                  

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΡΟΥ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

8.                  

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΛ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

9.                  

ΖΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

10.              

ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΛ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

11.              

ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

12.              

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

13.              

ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

14.              

ΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

5ο ΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

4

15.              

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ

ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

4

16.              

ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ

ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

3

17.              

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΛ ΚΟΡΩΝΗΣ

ΔΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

3

18.              

ΦΑΣΣΟΥ ΜΑΙΡΗ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΩΦΩΝ Κ ΒΑΡΗΚΟΩΝ)

ΔΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

3

19.              

ΛΟΘΡΑ ΑΛΕΞΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ι.Μ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

3

20.              

ΜΠΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

3

21.              

ΤΕΡΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

4

22.              

ΔΙΠΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δ.ΣΧ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3

23.              

ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΝΥΦΙΟΥ-ΜΙΔΕΑΣ

ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3

24.              

ΚΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2ο Δ.ΣΧ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3

25.              

ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δ.ΣΧ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3

26.              

ΝΤΕΡΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ

ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3

27.              

ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

7ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3

28.              

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΕΝΗ

Δ.ΣΧ. ΑΝΥΦΙΟΥ

ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3

29.              

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3

30.              

ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΔΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

3

31.              

ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΤΡΙΓΩΝΑ

6ο Δ.ΣΧ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ

ΔΠΕ Δ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

4

32.              

ΗΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

19ο Δ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

3

33.              

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

25ο Δ.ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

3

34.              

ΒΑΡΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΛΑΣΤΑΙΪΚΩΝ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

35.              

ΔΗΜΟΥΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ

Δ.ΣΧ. ΛΑΣΤΑΙΪΚΩΝ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

36.              

ΜΠΑΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Δ.ΣΧ. ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

37.              

ΜΠΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

2ο Δ.ΣΧ. ΠΥΡΓΟΥ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

38.              

ΣΩΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δ.ΣΧ. ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

39.              

ΛΕΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

1ο Δ.ΣΧ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3

40.              

ΤΟΠΟΛΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3

41.              

ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

1Oο Δ.ΣΧ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3

42.              

ΤΣΙΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΔΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

4

43.              

ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δ.ΣΧ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

3

44.              

ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

18ο Δ.ΣΧ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

3

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΗΜ. ΜΕΤ/ΣΗΣ

1.                  

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

3

2.                  

ΗΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

3

3.                  

ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΝΑΤΟΥ

ΔΔΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

3

4.                  

ΚΟΜΙΩΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΓΕΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

5.                  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

6.                  

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΡΟΥ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

7.                  

ΤΑΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΡΟΥ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

8.                  

ΒΡΥΝΙΩΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

9.                  

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

10.              

ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ι.Μ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

3

11.              

ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δ.ΣΧ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3

12.              

ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ

ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3

13.              

ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3

14.              

ΚΑΤΣΑΛΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ

2ο Δ.ΣΧ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3

15.              

ΚΟΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2ο Δ.ΣΧ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3

16.              

ΚΑΛΛΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

2ο Δ.ΣΧ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3

17.              

ΚΥΜΠΟΥΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

2ο Δ.ΣΧ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3

18.              

ΤΣΙΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥ

ΔΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

3

19.              

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ

5ο Δ.ΣΧ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

20.              

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

5ο Δ.ΣΧ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

21.              

ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

2ο Δ.ΣΧ. ΠΥΡΓΟΥ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

22.              

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

23.              

ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

24.              

ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓ.ΜΑΥΡΑΣ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

3

25.              

ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

1ο Δ.ΣΧ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

    1.              

ΓΑΒΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

    2.              

ΤΣΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΝ.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

    3.              

ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ ΠΟ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

    4.              

ΝΤΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΕΛΟΣ ΠΟ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

    5.              

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠ/ΚΟΣ

    6.              

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013 (απόγευμα):  αφορά τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου

17:00 – 20:30      Άφιξη συμμετεχόντων και τακτοποίηση στον τόπο διαμονής

20:30                   Δείπνο

Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 (πρωί):  αφορά τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου

09:30 - 11.00:      Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας

11:00 - 11.30:      Διάλειμμα – Καφές

11:30 - 13.00:      Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας

13.00:                   Γεύμα

Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 (απόγευμα) ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

16:30 – 17:00      Προσέλευση – Εγγραφές

17:00 – 17:15      «Παρουσίαση του ΚΠΕ Κρεστένων και των δράσεών του»,Πέτρος Γαβράς, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κρεστένων.

17:15 – 17:30      «Τα εθνικά θεματικά δίκτυα Π.Ε.», Αναστασία Ξυλόκοτα, τμηματάρχης  ΣΕΠΕΔ, τμ.Β΄, Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α

17:30 – 18:00  «Το Εθνικό θεματικό Δίκτυο τα Τοπικά προϊόντα σε μια Κοινωνία Αειφορίας», Αγγελική Τσούρα, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Κρεστένων.

18:00 – 18:20  «Μετασυλλεκτική διαχείριση των τοπικών βιολογικών προϊόντων παραδοσιακής διατροφής», Κων/νος Δ. Αποστολόπουλος Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Αγροτικής Οικονομίας και Ανθρωπολογίας, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

18:20 – 18:40    «Αποτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος των τροφίμων με χρήση της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής», Κων/νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής, Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Ανθρωπολογίας, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

18:40 – 19:00    Διάλειμμα – Καφές

19:00 – 19:30  «Βιολογική καλλιέργεια αμπέλου. Η περίπτωση της Κορινθιακής Σταφίδας»,Μανόλης Ν. Σταυρακάκης, Καθηγητής – Δ/ντής Εργαστηρίου Αμπελολογίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

19:30 – 20:00   «Αειφορική Γεωργία – Τοπικά χαρακτηριστικά προϊόντα», Αγλαΐα Λιόπα-Τσακαλίδη, Επίκουρος Καθηγήτρια και Παντελής Μπαρούχας,  Καθηγητής Εφαρμογών,  Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Μεσολογγίου.

20:00 – 20:30    Συζήτηση – Ερωτήσεις

20:30 – 21:00   Παιχνίδια γνωριμίας - επικοινωνίας και συγκρότησης ομάδας: Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Κρεστένων

21:00                Δείπνο

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 (πρωί)

8:30 – 9:00     Πρωινό

9:00 – 14:00 «Περιβαλλοντικό μονοπάτι: Δρόμοι της ηλειακής σταφίδας: Κρέστενα – Πύργος – Κορακοχώρι («Κτήμα Μερκούρη», «Κτήμα ΣΚΟΣ») - Κατάκολο»,Αγγελική Τσούρα, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Κρεστένων, Μαρία Λυμπέρη Γεωπόνος ΣΚΟΣ ΑΣΕ.

14:00              Γεύμα – Ξεκούραση

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 (απόγευμα)

17:30 – 19:45   Παράλληλη διεξαγωγή τριών εργαστηρίων:

 ΟΜΑΔΑ Α - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1:

«Βιωματικό Εργαστήριο Animation», Παναγιώτης Σταθόπουλος, Δάσκαλος MaitreΕπιστημών Εκπαίδευσης Παν/μίου BordeauxII.

ΟΜΑΔΑ Β- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2:

«Ο ρόλος του υγρού σαπουνιού στην υγιεινή του σώματος», Μαρία Προβατά, Φαρμακοποιός, Ιδιοκτήτρια και Υπεύθυνη R&Dτου εργαστηρίου καλλυντικών «ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ»,

«Παρασκευή υγρού σαπουνιού»,Ιωάννης Τουρής, Χημικός MSc, Υπεύθυνος παραγωγής του εργαστηρίου καλλυντικών «ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ».

ΟΜΑΔΑ Γ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3:

«Κουκλοθέατρο: διαδραστικό - εκπαιδευτικό εργαλείο με αφορμή τη σταφίδα»,Ελισσάβετ Τσιλίδου, Νηπιαγωγός Νηπ. Ασπροκκλησιάς Καστοριά.

19:45 – 21:00 Παρουσίαση εργαστηρίων στην Ολομέλεια

21:00              Δείπνο

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 (πρωί)

8:30 – 8:55    Πρωινό

8:55 – 9:15  «ΛΙΝΟΣ: Το πάτημα των σταφυλιών από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα»,Πηνελόπη Αβούρη, Αν. Υπεύθυνη, Δημήτριος Γαρδέλης, Μέλος Π.Ο., Δημήτριος Σεμιτέκος, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου.

9:15 – 9:30    «Δράση "Σχολατσιό"-Μια πρόταση δημιουργίας υγιεινού σχολικού κολατσιού με βάση τα τοπικά προϊόντα: ελιά και ελαιόλαδο»,Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Καλαμάτας

9:30 – 10:00    «Διατροφικό μοντέλο και Αειφορία»,Αθανάσιος Πανάγου, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ  Άμφισσας.

10:00 – 10:15  «Τα τοπικά προϊόντα της Λακωνίας, τότε και τώρα, αλλά και οι δυνατότητες για νέες καλλιέργειες»,Νικόλαος Παπαδάκης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Μολάων, Νεκτάριος Μαστορόπουλος, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Μολάων.

10:15 – 10:30   Διάλειμμα – Καφές

10:30 – 10:40 «Τρέφομαι σωστά και προστατεύω το περιβάλλον σε εποχή οικονομικής κρίσης»,Φωτεινή Δράκου, Εκπαιδευτικός ΠΕ01, Γυμνάσιο Λακκόπετρας, Αχαΐα.

10:40 – 10:50   «Ο δρόμος της Φύσης μέσα από τα τοπικά προϊόντα», Μαρία Μπάρδη, Εκπαιδευτικός  ΠΕ18-04, 1η ΕΠΑΣ Ασπροπύργου, Δυτ. Αττική.

10:50 – 11:00   «Αγαπάμε τον τόπο μας… Αναδεικνύουμε τα τοπικά προϊόντα», Μιχαήλ Χατζηνικόλας, Εκπαιδευτικός ΠΕ04, Γυμνάσιο Ιαλυσού, Ρόδος.

11:00 – 11:10  «Τοπικά προϊόντα της Εύβοιας: Σύκα», Χριστίνα Τσομώκου, εκπαιδευτικός ΠΕ19, 2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας, Εύβοια.

11:10 – 11:20 «Καλλιέργεια κελυφωτών φυστικιών Αιγίνης», Αλεξία Λόθρα, εκπαιδευτικός ΠΕ04,  Γ/σιο Ι.Μ. Πειραιά, Πειραιάς.

11:20 – 11:30    «Κάνω το δικό μου κρασί», Αθανάσιος Τερζής, εκπαιδευτικός ΠΕ11, Γ/σιο Αιγινίου, Πιερία.

11:30 – 11:40  «Τα τοπικά προϊόντα στο Δασικό Νηπιαγωγείο», Μαρία Τοπολιάτη, Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Κληματιάς, Ιωάννινα.

11:40 – 13:00     Ερωτήσεις - Συζήτηση

13:00 – 13:30     Αξιολόγηση Σεμιναρίου - Παραλαβή Βεβαιώσεων

13:30                  Γεύμα