Άποψη της περιοχής Καϊάφα από το βουνό Λαπίθα. © Κ.Π.Ε.ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ - ΤΗΛ: 26250 22305 - ΦΑΞ: 26250 22393 - kpe.krestenon@gmail.com -  http://kpekrestenon.info Ψηφιακή υλοποίηση ARGIRIS THEODORAKIS - 2009 Στη θέση του Άνιγρου ποταμού δημιουργήθηκε η Λίμνη του Καϊάφα. Βρίσκεται πίσω από το δάσος Στροφιλιάς και συνδέεται με τη θάλασσα μέσω ενός καναλιού. Είναι φυσική λίμνη, καθώς η δημιουργία της δεν οφείλεται σε ανθρωπογενή παρέμβαση. Αρχική  | Το ταξίδι   | Μύθοι και Ιστορια   |  Η λίμνη Καϊάφα |  Γεράνιος Αύλακας | Σπήλαιο Ανιγρίδων Νυμφών   Ιαματικά Λουτρά   | Οχθες  |  Νησάκι Αγ. Αικατερίνης  | Αθλητικές Εγκαταστάσεις  | Παράκτιο Δάσος Στροφυλιάς  Ακτή με Αμμοθίνες  |   Κ.Π.Ε.  Κρεστένων