Από τη γέφυρα της Καρύτενας Μορφολογία ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ:  Πηγές:στον Πάρνωνα (Φυλάκη) σημερινά Βούρβουρα Με το όνομα Σαρανταπόταμος εκβάλει στην λίμνη Τάκα (καταβόθρες) Πηγή: Φραγκόβρυσο (κοντά στις πηγές του Ευρώτα) Ο Αλφειός, ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ελλά-  δας, βρίσκεται στη δυτική Πελοπόννησο. Είναι o μεγαλύτερος ποταμός της Πελοποννήσου τόσο  από πλευράς μήκους, όσο και υδάτινου όγκου. Το ολικό  μήκος του είναι 120 χιλιόμετρα. Οι πρώτες πηγές του  βρίσκονται στην περιοχή του Ασεατικού πεδίου και  κοντά στο Λεοντάρι της Μεγαλόπολης, στους πρόποδες  του Ταϋγέτου. ένα σημείο της διαδρομής του είναι  υπόγειο, όπου δέχεται νερά από καταβόθρες καθώς και από τη λίμνη Τάκα. Η άποψη ότι δέχεται και νερά από τον Πάρνωνα δεν φαίνεται να ευσταθεί. Ο ποταμός στη  διαδρομή του δέχεται τα νερά πολλών παραποτάμων,  του Λάδωνα, του Ελισσώνα, του Λούσιου, του Ερύμαν-  θου, του Κλαδέου και άλλων δευτερευόντων παραποτά-  μων και χειμάρρων.  Τις εναλλαγές του τοπίου, όπου τα στενά περάσματα,  τους βράχους και τα ορμητικά νερά διαδέχονται οι  λίμνες και οι μικρές παραλίες, συνοδεύει και η μυθο-  λογία από το μακρινό παρελθόν.  Τις φυσικές ομορφιές και τα μοναδικά τοπία του Αλφει- ού φαίνεται να απολαμβάνουν μόνο "οι τολμηροί αθλη-  τές" του νερού και της φύσης. Ο ποταμός δεν είναι  προσβάσιμος για τους απλούς πεζοπόρους και έτσι την  μοναδικότητά του ανακαλύπτουν μόνο όσοι έχουν την  τόλμη αλλά και τον κατάλληλο εξοπλισμό.  Παραπόταμοι: Ελίσσων, Λούσιος, Λάδωνας, Ερύμανθος, Κλαδέος © Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων - Μάϊος 2010 Παιδαγωγική ομάδα Κ.Π.Ε. Κρεστένων Ψηφιακή υλοποίηση έκδοσης Αργύρης Θεοδωράκης
"οι τολμηροί αθλητές" του νερού και της φύσης "οι τολμηροί αθλητές" του νερού και της φύσης Λεκάνη απορροής, πηγές του Αλφειού Φυσικές ομορφιές και μοναδικά τοπία, του Αλφειού Τα ορμητικά νερά διαδέχονται οι λίμνες και οι μικρές παραλίες Λεκάνη απορροής, πηγές Αλφειού Αλφειός πηγή ζωής Δέλτα Αλφειού Βιολογικός καθαρισμός Μεταβολές των ακτών στις εκβολές Γεωλογικοί σχηματισμοί κατά μήκος του Αλφειού