Μάϊος 2010 Φράγμα Φλόκα Αμμοχάλικο, που πρέπει να αφαιρεθεί για να έχουν νερό οι αγρότες για τις καλλιέργειές τους Το φράγμα έχει μήκος 315 μέτρα και είναι υπερπηδητό, κατασκευασμένο από σκυρόδεμα και λειτουργεί σαν  αυτόματος υπερχειλιστής. Αποτελεί και φυσικό εμπόδιο για τα φερτά υλικά που μεταφέρει το ποτάμι. Έτσι στο σημείο του ταμιευτήρα που θα έπρεπε να υπάρχει μόνο νερό, πολλές φορές υπάρχει μόνο αμμοχάλικο, που πρέπει  να αφαιρεθεί για να έχουν νερό οι αγρότες για τις καλλιέργειές τους. Μέσα από μια σειρά μεγάλων ανοιχτών καναλιών που καταλήγουν σε μικρότερα το νερό φτάνει στους αγρότες.  Παράλληλα με σειρά αντλιοστασίων το νερό μέσω υπογείου δικτύου φτάνει "υπό πίεση" στους αγρότες για να  μπορούν ποτίζουν με "τεχνητή βροχή" τις καλλιέργειές τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που γίνεται κατάχρηση του νερού για πότισμα. Έχουμε έτσι περιπτώσεις με υπερβολικές ποσότητες νερού που καταλήγει στις τάφρους γύρω από τα αρδευόμενα χωράφια. Μια άλλη εξίσου σπάταλη σε  νερό είναι ή πρακτική του ποτίσματος από 12.00 έως 16.00. Στο χρονικό αυτό περιθώριο ο ήλιος εξατμίζει σχεδόν ακαριαία το 75% του νερού που πάει στις καλλιέργειες. Για το λόγο αυτό είναι καλύτερα, σύμφωνα με τους  γεωπόνους, να ποτίζουμε τις νυχτερινές ώρες. Ένα άλλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την κατασκευή του φράγματος, είναι η διακοπή της επικοινωνίας των ψαριών ανάντι και κατάντι του φράγματος. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ελεύθερης διακίνησης των ψαριών και την αποκατάσταση της ελεύθερης επικοινωνίας της ιχθυοπανίδας, προβλέπεται να κατασκευαστεί κα- τάλληλη δίοδος ιχθύων, με μικρή κλίση και συνεχή παροχή νερού, παράλληλα με την κατασκευή του υδροηλεκτρι- κού εργοστασίου.  Η νέα διαμόρφωση του φράγματος, με την κατασκευή του υδροηλεκτρικού εργοστασίου. Το φράγμα έχει μήκος 315 μέτρα και είναι υπερπηδητό, κατασκευασμένο από σκυρόδεμα και λειτουργεί σαν αυτόματος υπερχειλιστής. Το φράγμα αποτελεί φυσικό εμπόδιο για τα φερτά υλικά. Έτσι στο σημείο του ταμιευτήρα  υπάρχει αμμοχάλικο, που πρέπει να αφαιρεθεί για να έχουν νερό οι αγρότες για τις καλλιέργειες. Αφαίρεση φερτών υλικών από τον ταμιευτήρα ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Μέσα από μια σειρά μεγάλων ανοιχτών καναλιών που καταλήγουν σε μικρότερα το νερό φτάνει στους αγρότες. Κάποιοι (τυχεροί) παίρνουν το νερό κατευθείαν από το ποτάμι. Απελπιστική εικόνα κατάχρησης του νερού για πότισμα τις μεσημεριανές ώρες. Για την ελεύθερη διακίνησης των ψαριών που τώρα εμποδίζεται από το αρδευτικό φράγμα,  προβλέπεται να κατασκευαστεί κατάλληλη δίοδος ιχθύων. Η νέα διαμόρφωση του φράγματος, με την κατασκευή του υδροηλεκτρικού εργοστασίου. 1. Κοίτη του ποταμού 2. Φράγμα του ποταμού 3. Τοιχίο από σκυρόδεμα 4. Τοξωτά θυροφράγματα 5. Πλαϊνό τοιχίο από σκυρόδεμα με ανοίγματα για το νερό ΕΚΧΕΙΛΙΣΤΗΣ  6. Δεξαμενή διαχείρισης νερού 7. Διώρυγα αρδεύσεως 8. Γέφυρα διαχείρισης των νερών της διώρυγας άρδευσης 9. Λίμνη Φόρτισης 10. Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο 11. Έξοδος των νερών από το Υδροηλεκτρικό στο ποτάμι. Αλφειός το φράγμα Δεξαμενή διαχείρισης του νερού Κατασκευή υδροηλεκτρικού εργοστασίου Φερτά υλικά © Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων - Μάϊος 2010 Παιδαγωγική ομάδα Κ.Π.Ε. Κρεστένων Ψηφιακή υλοποίηση έκδοσης Αργύρης Θεοδωράκης 1 2 3 4 8 9 10 11 5 6 7 Η Δορυφορική φωτογράφηση, GOOGLE MAPS, έγινε πριν από την κατασκευή του υδροηλεκτρικού εργοστασίου.