Γεωμυθολογικά - Γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια

Υλοποίηση τριήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου στο ΚΠΕ Κρεστένων με θέμα «Γεωμυθολογικά – Γεωπεριβαλλοντικά Μονοπάτια από την αρχαιότητα ως σήμερα»,  στις 12, 13 & 14  Απριλίου 2013

Το Κ.Π.Ε. Κρεστένων, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την Αειφορία, Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και στα πλαίσια των δράσεων του δικτύου «Γεωμυθολογικά - Γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια», συνδιοργανώνει με το  Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης (Συντονιστικό ΚΠΕ) τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δικτύου. 

Στόχος του σεμιναρίου είναι να μελετηθούν οι περιβαλλοντικές μεταβολές (είτε γεωμορφολογικές είτε κλιματικές) και οι επιπτώσεις τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και να αναδειχθεί η διασύνδεσή τους με πολιτισμικά και πολιτιστικά στοιχεία (μύθοι, παραδόσεις) και την κοινωνική οργάνωση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ηλείας. Επιδιώκεται επίσης η παιδαγωγική αξιοποίηση της μελέτης αυτής σε προγράμματα Π.Ε. που υλοποιούνται από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και τις Περιβαλλοντικές τους Ομάδες.

Το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κρεστένων  στις 12, 13 & 14  Απριλίου 2013  θα έχει ως θέμα:

«Γεωμυθολογικά – Γεωπεριβαλλοντικά Μονοπάτια από την αρχαιότητα ως σήμερα»

Το σεμινάριο απευθύνεται:

Α) Σε εκπαιδευτικούς που τα σχολεία τους είναι ενταγμένα στο δίκτυο (1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο)

Β) Σε υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  των οποίων σχολεία της Διεύθυνσης τους είναι ενταγμένα στο δίκτυο.

Γ) Στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου (τακτικά και αναπληρωματικά)

Δ) Στα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου.

Ε) Σε εκπαιδευτικούς μέλη των συνεργαζόμενων ΚΠΕ (1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε Κ.Π.Ε.).

ΣΤ) Σε  2 εκπαιδευτικούς από τις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Κρεστένων: Αχαΐας, Αρκαδίας, Αιτωλοακαρνανίας και σε  2 εκπαιδευτικούς από τις Διευθύνσεις Β/ θμιας Εκπ/σης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ  Κρεστένων:  Αχαΐας, Αρκαδίας, Αιτωλοακαρνανίας.

Ζ) Σε  5  εκπαιδευτικούς από την Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης και σε  5 εκπαιδευτικούς από την Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης του νομού Ηλείας.               

Πριν την έναρξη των εργασιών του Σεμιναρίου, την Παρασκευή 12 Απριλίου, ώρες 12:00 – 14:00 θα γίνει συνάντηση εργασίας της Συντονιστικής Επιτροπής (θα συμμετέχουν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη) και της Παιδαγωγικής Ομάδας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Γεωμυθολογικά - Γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια».

Τα έξοδα μετακίνησης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών προς και από το ΚΠΕ θα επιβαρύνουν τους ίδιους και όχι το ΚΠΕ ή την υπηρεσία τους.

Τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης  των μελών Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ θα καλύψουν οι ίδιοι από τα ΤΔΕ ή τη Διαχειριστική τους Επιτροπή.

Σε όσους παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Συνημμένα: α) Πίνακας 1: ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

                     β) Πίνακας 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΕ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

         γ)Πίνακας 3. ΜΕΛΗ ΠΟ ΚΠΕ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

                     δ) Πίνακας 4: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

                     ε) Πίνακας 5: ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

                     στ) Πίνακας 6: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

                     ζ) Πίνακας 7:ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

                     η) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ               

Πίνακας 1. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΗΜ. MΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

1.

ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επίκουρος καθηγητής Φυσικής  Γεωγραφίας και Παλαιομορφολογίας, Γεωλογίας ΑΠΘ

4

2.

ΣΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Αν. Καθηγητής  Παλαιοντολογίας και Παλαιοπεριβάλλοντος, Γεωλογίας   ΑΠΘ

4

3.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

Γεωχημικός-Περιβαλλοντολόγος, επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΙ Πάτρας

3

4.

ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Γεωλόγος, Εκπρόσωπος της Γεωμυθολογικής Εταιρίας

Μέλος Π.Ο Δικτύου

4

5.

ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

Διδάκτωρ Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Π.Ο Δικτύου

4

6.

ΦΟΥΣΕΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Δν/τρια ΣΕΠΕΔ

Μέλος Σ.Ε. Δικτύου

4

7.

ΞΥΛΟΚΟΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τμηματάρχης ΣΕΠΕΔ

Μέλος Π.Ο Δικτύου

4

8.

 ΧΑΤΖΗ-ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διευθύντρια Ζ’ ΕΠΚΑ

-

9.

ΓΑΒΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Υπεύθυνος  ΚΠΕ Κρεστένων

-

10.

ΤΣΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Κρεστένων

Μέλος Σ.Ε. Δικτύου

-

11.

ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων

-

12.

ΝΤΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων

 Μέλος Σ.Ε. Δικτύου

-

13.

ΣΧΟΙΝΑ  ΜΑΡΙΑ

Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων

-

14.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Υπεύθυνη ΚΠΕ Στυλίδας – Υπάτης

Μέλος Π.Ο Δικτύου

4

15.  

ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Στυλίδας – Υπάτης

Μέλος Σ.Ε. Δικτύου

4

16.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΒΟΥΡΗ

Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Ζακύνθου

3

17.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΑ

Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Λαυρίου

3

18.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μέλος  Π. Ο. του ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

3

19.

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Υπεύθυνος Σχ. Δραστηριοτήτων Α/θμιας Δ/νσης Εκπ/σης Φθιώτιδας

 Μέλος Σ.Ε. Δικτύου

4

20.

ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αναπλ. Υπεύθυνος ΚΠΕ Άμφισσας

Μέλος Σ.Ε. Δικτύου

4

21.

ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Εκπαιδευτικός 9ου Γυμνασίου Ηρακλείου

4

22.

ΚΑΡΜΙΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ-ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Εκπαιδευτικός 8ου Δημ. Σχ. Καλυβίων Λαμίας

3

23.

ΡΑΥΤΟΠΤΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εκπαιδευτικός Γυμνασίου Κύμης

3

24.

ΜΠΕΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Εκπαιδευτικός 12ου νηπ/γείο Βόλου

3

25.

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εκπαιδευτικός 12ου νηπ/γείο Βόλου

3

Πίνακας 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΕ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΗΜ. ΜΕΤ/ΣΗΣ

1.

ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΥΠ. Σ.Δ. Δ.Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Μέλος Σ.Ε. Δικτύου

4

2.

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΥΠ. Σ.Δ. Δ.Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Μέλος Σ.Ε. Δικτύου

4

3.

ΜΑΡΓΙΑ ΑΝΤΙΟΠΗ-ΖΩΗ

ΥΠ. Σ.Δ. Δ.Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

3

4.

ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ ΑΡΕΤΗ

ΥΠ. Σ.Δ. Δ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ   

4

5.

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ  

ΥΠ. Σ.Δ. Δ.Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 

Μέλος Σ.Ε. Δικτύου

4

                                                                                                  

Πίνακας 3. ΜΕΛΗ Π.Ο. ΚΠΕ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΗΜ.ΜΕΤ/ΣΗΣ

1.

ΚΟΥΤΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ- ΥΠΑΤΗΣ

Μέλος Π.Ο Δικτύου

4

2.

ΚΟΥΡΑΒΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ Π.Ο. ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ- ΥΠΑΤΗΣ

Μέλος Π.Ο Δικτύου

4

3.

ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ Π.Ο. ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΥΠΑΤΗΣ

Μέλος Π.Ο Δικτύου

4

4.

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΛΟΣ ΠΟ ΚΠΕ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ

4

5.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

3

6.

ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Μέλος Σ.Ε. Δικτύου

4

7.

ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠΕ Ν.ΚΙΟΥ

Μέλος Σ.Ε. Δικτύου

4

8.

ΖΩΔΙΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

Μέλος Σ.Ε. Δικτύου

4

9.

ΜΑΚΕΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Μέλος Σ.Ε. Δικτύου

4

Πίνακας 4. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΕΙΔ/ΤΑ

ΗΜ.ΜΕΤ/ΣΗΣ

1.

ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Γ/ΣΙΟ ΚΥΜΗΣ

ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕ02

3

2.

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Γ/ΣΙΟ ΚΥΜΗΣ

ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕ08

3

3.

ΡΗΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Δ.Σ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕ70

3

4.

ΧΑΜΑΜΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΠΑΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΔΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΕ02

4

5.

ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΕΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΔΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΕ09

3

6.

ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΕΛ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΔΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΕ0402

3

7.

ΜΠΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ02

3

8.

ΤΖΙΓΚΟΥΡΑ ΣΤΕΛΛΑ

ΓΕΛ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ03

3

9.

ΒΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΠΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ17.03

3

10.

ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ02

3

11.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

2ο Γ/ΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ03

3

12.

ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

16ο Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕ04-05

3

13.

ΣΑΒΒΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

15ο Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕ16

3

14.

ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΛ ΜΕΛΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΔΔΕ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΕ02

3

15.  

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΛ ΜΕΛΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΕ04

3

16.

ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

9ο Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕ04

4

Πίνακας 5. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΕΙΔ/ΤΑ

ΗΜ. ΜΕΤ/ΣΗΣ

1.

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΕΠΑΛ ΚΑΝΔΑΝΟΥ

ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ          

ΠΕ09

4

2.

ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΠΕ01

3

3.

ΦΟΡΤΣΕΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ      

ΓΕΛ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΠΕ02

3

4.

ΠΑΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΓΕΛ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ06

3

5.

ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΜΑΡΘΑ

Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΙΘΕΑΣ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ05

3

6.

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

ΕΕΕΕΚ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ02

3

7.

ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ03

3

8.

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΟΜΝΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓ. Γ/ΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ05

3

9.

ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

15ο Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ       

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕ01

3

10.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕ02

3

Πίνακας 6. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

 

ΕΙΔ/ΤΑ

ΗΜ.ΜΕΤ/ΣΗΣ

1.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

4ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ

Μέλος Π.Ο Δικτύου

ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΕ70

4

2.

ΚΑΡΜΙΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ-ΕΥΣΤΑΘΙΑ

8ο Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΑΜΙΑΣ

Μέλος Π.Ο Δικτύου

ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΕ11

4

3.

ΡΗΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Δ.Σ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕ70

3

4

ΚΑΡΜΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

16ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ

ΔΠΕ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΕ11

3

5.

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ

5ο Δ. Σ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ70

3

6.

ΣΟΡΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΟΣ

Δ Σ ΛΑΛΑ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ70

3

7.

ΜΠΑΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Δ.Σ. ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ70

3

8.

ΣΩΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δ. Σ. ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ70

3

9.

ΚΑΜΕΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Δ.Σ. ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ70

3

10.

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ

ΔΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ60

3

11.

ΚΟΚΟΤΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ

ΔΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ60

3

12.

ΜΠΕΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

12ο Ν/ΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΔΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΕ60

3

13.

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

12ο Ν/ΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΔΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΕ60

3

14.

ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Δ.Σ. ΑΚΤΑΙΟΥ

ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕ70

3

15.

ΡΟΥΓΚΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ

61ο Ν/ΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕ60

3

16.

ΜΠΑΚΟΛΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

26ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Μέλος Π.Ο Δικτύου

ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΕ60

4

Πίνακας 7.  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΕΙΔ/ΤΑ

ΗΜ.ΜΕΤ/ΣΗΣ

1.

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

4ο Δ.Σ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ70

3

2.

ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ

Δ.Σ. ΦΡΙΞΑΣ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ70

3

3.

ΒΑΡΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Δ.Σ. ΛΑΣΤΕΪΚΩΝ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ70

3

4.

ΔΗΜΟΥΔΗ ΚΩ/ΝΑ

Δ.Σ. ΛΑΣΤΕΪΚΩΝ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ70

3

5.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

14ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ70

3

6.

ΤΣΑΤΣΑΝΗ  ΣΑΛΛΟΝΙΚΙΑ

Δ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ

ΔΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΠΕ70

3

7.

ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ  ΑΡΙΣΤΕΑ

Δ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ

ΔΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΠΕ70

3

8.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

61ο Ν/ΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕ60

3

9.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

2ο Ν/ΓΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕ60

3

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή 12 Απριλίου (πρωί)– αφορά τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου

12.00 - 14.00 :      Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας 

14.00 - 15.00 :      Γεύμα για τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας

Παρασκευή 12 Απριλίου (απόγευμα) – ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

16:30 – 17:00        Προσέλευση – Εγγραφές

17:00 – 17:10        «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη» Ευσταθία Φουσέκη, Δ/ντρια ΣΕΠΕΔ, ΥΠΑΙΘΠΑ

17:10 – 17:20        «Τα εθνικά θεματικά δίκτυα Π.Ε.», Αναστασία Ξυλόκοτα, τμηματάρχης  ΣΕΠΕΔ, ΥΠΑΙΘΠΑ

17.20 - 17.30          «Παρουσίαση του ΚΠΕ Κρεστένων και των δράσεών  του» Πέτρος Γαβράς Υπεύθυνος ΚΠΕ Κρεστένων

 17:30 – 17:40       Το Εθνικό θεματικό Δίκτυο « Γεωπεριβαλλοντικά- Γεωμυθολογικά μονοπάτια»,

                               Μαρίνα Παπαγεωργίου, Υπεύθυνη ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης, Κωνσταντίνος Αγγελής, μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ, πρόεδρος του συντονιστικού του δικτύου.

17:40 – 18:00        «Η κλασσική Ολυμπιακή Διαδρομή Ήλιδος-Ολυμπίας. Ο δρόμος των αθλητών προς τη δόξα», Γεωργία Χατζή-Σπηλιοπούλου, Διευθύντρια Ζ’ ΕΠΚΑ

18:00 – 18:10        Διάλειμμα – Καφές

18:10 – 18:40        «Η επίδραση γεωπεριβαλλοντικών συνθηκών σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία»

                             Διονύσιος Παναγιωτάρας, Γεωχημικός-Περιβαλλοντολόγος, επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΙ Πάτρας

18:40–19:00        «Μεταβολές των ακτογραμμών και της θαλάσσιας στάθμης στην Ελλάδα τα τελευταία 10.000 χρόνια.. Παραδείγματα από την Δυτική Ελλάδα»

Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Φυσικής  Γεωγραφίας και Παλαιομορφολογίας, Γεωλογίας ΑΠΘ.

19:00 – 19:20       «Περιβαλλοντικές μεταβολές στην παράκτια ζώνη. Παλαιοπεριβαλλοντικοί Δείκτες»

Γεώργιος Συρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής  Παλαιοντολογίας και Παλαιοπεριβάλλοντος, Γεωλογίας   ΑΠΘ.

19.20 - 19.40:        Συζήτηση- Ερωτήσεις

19:40 – 20:30       Παιχνίδια γνωριμίας - επικοινωνίας και συγκρότησης ομάδας: Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Κρεστένων

20:30                    Δείπνο

Σάββατο 13 Απριλίου 2013 (Πρωί-Απόγευμα))

9:00 – 9:30            Πρωινό

9:30 – 10:15         «Μυθολογικά μονοπάτια στην Ολυμπία γη», Αγγελική Τσούρα, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Κρεστένων

10:30                     Αναχώρηση για Αρχαία Ολυμπία

11:00 – 14:00        Εργασία πεδίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας

                              Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Φυσικής  Γεωγραφίας και Παλαιομορφολογίας, Γεωλογίας ΑΠΘ

                              Γεώργιος Συρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής  Παλαιοντολογίας και Παλαιοπεριβάλλοντος, Γεωλογίας   ΑΠΘ.

                              Αγγελική Τσούρα, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Κρεστένων,  Κωνσταντίνος Γιαννίρης, Μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ Κρεστένων

14:00                     Επιστροφή στο ΚΠΕ Κρεστένων

14:30                     Γεύμα – ξεκούραση

17:30 – 18:00     «Καλλιμάχου, Εις Δήμητρα : Μυθολογική, Κοινωνιολογική και Ψυχαναλυτική προσέγγιση των προσώπων που συμμετέχουν στην Καλλιμάχεια εκδοχή της

                            οικολογικής ύβρεως του Ερυσίχθονα», Πηνελόπη Αβούρη, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Ζακύνθου, Δήμητρα Μπία, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Λαυρίου

18:00 – 20:30     Παράλληλη διεξαγωγή τριών εργαστηρίων

                            ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1:«Μέθοδοι προστασίας και ελέγχου λίθων και μαρμάρων»,

                             Διονύσιος Παναγιωτάρας, Γεωχημικός-Περιβαλλοντολόγος, επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΙ Πάτρας 

                            ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2:«Ταξίδι στο χρόνο»

                               Μπαντέκας Ιωάννης, drsΓεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρκατσέλης  Ευάγγελος, Γεωλόγος

                               ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3:«Καλλιμάχου, Εις Δήμητρα: Απόπειρα δραματικής αναπαράστασης του μύθου  του Ερυσίχθονα με τη χρήση των τεχνικών του σωματικού και

                               τελετουργικού θεάτρου», Πηνελόπη Αβούρη, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Ζακύνθου, Δήμητρα Μπία, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Λαυρίου

20:30                  Δείπνο

Κυριακή 14 Απριλίου 2013 (Πρωί)

9:00 – 9:30            Πρωινό

Παρουσιάσεις  Υπευθύνων Π.Ε.- Σχ. Δραστηριοτήτων και συνεργαζόμενων Κ.Π.Ε.

10:00 – 10:15      «130.000 χρόνια αέναης ανθρώπινης παρουσίας στο σπήλαιο της Θεόπετρας»Χρήστος Παπαβασιλείου , Μέλος Π. Ο. του ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

10:15 – 10:30      «Ο μύθος της Λερναίας Ύδρας:απόπειρες ερμηνείας» Γιώργος Σταυρόπουλος, Υπεύθυνος Σχ. Δραστηριοτήτων Α/θμιας Δ/νσης Εκπ/σης  Φθιώτιδας

10:30 – 11:00       «Μυθολογία και ΠΕ» Αθανάσιος Πανάγου, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ  Άμφισσας

11:00 – 11:30       Διάλειμμα – Καφές

Παρουσιάσεις  προγραμμάτων σχολείων του Δικτύου.

11:30 – 11:45       «Γεωμυθολογικά μονοπάτια στην Κρήτη: Οι Μινωίτες στο φως» Στυλιανός Μανωλιούδης, Εκπαιδευτικός 9ου Γυμνασίου Ηρακλείου

11:45 – 12:00       «Μυθολογία του τόπου μας» Γαρυφαλλιά-Ευσταθία Καρμίρη, Εκπαιδευτικός 8ου Δημ. Σχ. Καλυβίων Λαμίας

12:00 – 12:15       «Από την  Κύμη στην Πυρά. Ακολουθώντας τα ίχνη του Ηρακλή» Θεόδωρος Ραφτόπτουλος - Εκπαιδευτικός Γυμνασίου Κύμης

12:15 – 12:30       «Στη μυθολογία κάνω βουτιά, με τους ήρωες συντροφιά», Φωτεινή Μπένου, Γεωργία Ευσταθιάδου -12ο νηπ/γείο Βόλου

12:30  – 13:00      Αξιολόγηση Σεμιναρίου

13:30                    Γεύμα - Λήξη σεμιναρίου