Καϊάφας: Μια λίμνη-χίλιες εικόνες

Παιδαγωγικό υλικό που αφορά στο πρόγραμμα Π.Ε. "Καϊάφας: Μια λίμνη - χίλιες εικόνες". Υπάρχουν πολλά στοιχεία για την περιοχή καθώς και πανοραμικές φωτογραφίες.

Επιλέξετε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την παρουσίαση.

"Καϊάφας: Μια λίμνη - χίλιες εικόνες"