Μονοήμερη εκπαιδευτική δράση Αγωγής Υγείας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, υλοποιήθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων στα πλαίσια των δράσεών του για το σχολικό έτος 2018-2019, της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 – 2020». Συγκεκριμένα, στη δράση αυτή, που συνδιοργανώθηκε με το ΕΠΑΛ Κρεστένων και πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 09:00 έως 14:00 στο ΚΠΕ Κρεστένων, συμμετείχαν εκατόν δέκα (110) μαθητές/τριες και δεκαέξι (16) συνοδοί εκπαιδευτικοί του Σχολείου.

Η δράση είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥΠΠΕΘ Εθνικού Προγράμματος KIDS SAVE LIVES, με σκοπό την αγωγή υγείας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και του Ανθρωπιστικού Οργανισμού KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενημέρωση και εκπαίδευση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στην  Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), στις Πρώτες βοήθειες σε επείγουσες για την ζωή καταστάσεις καθώς και στην πρόληψη από παιδικούς και εφηβικούς τραυματισμούς και τον έλεγχο της αιμορραγίας.

Αρχικά έγινε θεωρητική ενημέρωση πάνω στα σημαντικά αυτά  θέματα και ακολούθησε πρακτική εφαρμογή τους από όλους τους συμμετέχοντες, μαθητές και εκπαιδευτικούς, υπό τις οδηγίες των εθελοντών του Ανθρωπιστικού Οργανισμού KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές.

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κρεστένων και η Παιδαγωγική Ομάδα ευχαρίστησαν τους Υπευθύνους του Ανθρωπιστικού Οργανισμού KIDS SAVE LIVES καθώς και την Διευθύντρια, τους Εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του ΕΠΑΛ Κρεστένων για την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αυτή συνεργασία.