Το Κ.Ε.ΠΕ.Α Κρεστένων στα πλαίσια του προγραμματισμού των δράσεών του για το έτος 2021-2022, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και με την υποστήριξη ειδικών επιστημόνων/συνεργατών της, από το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) του ΕΛΓΟ Δήμητρα, προγραμματίζει την υλοποίηση διήμερης δράσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Παρασκευή 13 και Σάββατο 14 Μαΐου 2022.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Μονόδρομος η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Μαθητές και πολίτες ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση», που υλοποιείται  το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου-Ιουλίου 2022 στην Ηλεία από την ΕΕΠΦ, και περιλαμβάνει, την πρώτη ημέρα ενημερωτική ημερίδα για τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς της ΠΕ Ηλείας σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας και τη δεύτερη ημέρα δράσεις καθαρισμού δασών από ξένα προς το δασικό οικοσύστημα απορρίμματα, από εθελοντικές ομάδες πολιτών της ΠΕ Ηλείας.

Η δράση απευθύνεται σε 150 περίπου συμμετέχοντες  (γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης, Τοπικούς Συλλόγους, Εκπρόσωπους Δήμων & Πολιτικής Προστασίας, Δασικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες) και  θα υλοποιηθεί στους χώρους του ΚΕΠΕΑ Κρεστένων την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 και στα δάση της Φολόης και της  Στροφυλιάς το Σάββατο 14 Μαΐου 2022, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν κάθε φορά, με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής υγιεινής για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού.